Staff fikk Nettby felt for dødsbudskap

VG skulle beklaget falsk dødsmelding om Tor Erling Staff, fastslo Pressens Faglige Utvalg i dag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I februar meldte VG Nettby at Tor Erling Staff var død. Tirsdag slo kjendisadvokaten tilbake og fikk VG Nettby PFU-felt.

– VG Nettby har en ansvarlig redaktør som er tilsluttet Norsk Redaktørforening. Det er derfor ingen tvil om at vi her har en sak med et klart redaktøransvar, sa Norsk Presseforbunds generalsekretær Per Edgar Kokkvold da saken mellom advokat Tor Erling Staff og VG Nettby ble behandlet i dag.

Behandlingen av saken tok bare få minutter, og ingen av utvalgets medlemmer ga uttrykk for noe annet enn bred enighet om at VG Nettby her hadde gått klart over streken. PFU konkluderte med at VG har ansvaret for hva som blir publisert på VG Nettby og at avisen derfor burde ha beklaget det inntrufne overfor Staff. At saken ”Tor Erling Staff er død”, illustrert med et bilde av en kiste, ble fjernet etter kort tid, var ikke nok til å frikjenne VG, mente utvalget.

Tre spørsmål

I sin klage til PFU reiste Staff tre problemstillinger som han ba PFU vurdere:

1) Bør et dødsbudskap som fremtrer som autentisk, men ikke er det, i etterhånd dementeres eller korrigeres?

2) Bør vedkommende avdøde, men like fullt levende, underrettes slik at vedkommende vet hva en del andre – feilaktig – mener å kunne vite etter å ha sett dødsbudskapet?

3) Bør redaktør, eller annen ansvarig representant, beklage overfor det lik som ikke er et lik?

Ja og tja

I sitt tilsvar skriver VG-redaktøren at svarene ”i tradisjonell journalistisk sammenheng selvfølgelig der utvetydig JA”. Han innvender imidlertid at det er ”potensielt mer komplisert” å besvare spørsmålene i tilknytning til Nettby, blant annet fordi dette ikke er et medium i tradisjonell forstand.

Når det gjelder spørsmålet hvorvidt de ansvarlige for Nettby bør beklage overfor den som rammes, vises det til at man i ettertid beklaget hendelsen overfor klageren. VG innrømmer likevel at man burde gjort mer for å forvisse seg om at Staff hadde mottatt og oppfattet VGs beklagelse.

På spørsmålet om budskapet skal korrigeres eller dementeres i ettertid, innrømmer VG at de er usikre og ”er rett og slett søkende”. De viser til at et dementi vil kunne skape større oppmerksomhet enn å bare fjerne saken, slik har vært VGs policy. Men de vedgår samtidig at at et så konkret og trolig så belastende tilfelle som en feilaktig dødsmelding kanskje krever en annen praksis.

PFU-konklusjon

I sin uttalelse konkluderer PFU med at det kan være liten tvil om at det foreligger en grunn til å beklage når man feilaktig har varslet et menneskes død, og at VG kanskje burde ha fraveket sin regel om ikke å foreta noe utover å fjerne artikkelen. Utvalget mener også at Nettby skulle ha synliggjort beklagelsen til Staff overfor brukerne av Nettby.

Det framgår dessuten i klartekst av Vær Varsom-plakatens punkt 4.13 at åpenbare feil skal korrigeres.

På dette punkt har VG Netts Nettby brutt god presseskikk.

Powered by Labrador CMS