Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media mener A-pressens kjøp av Edda Media svekker annonsemarkedet regionalt og nasjonalt. .
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media mener A-pressens kjøp av Edda Media svekker annonsemarkedet regionalt og nasjonalt. .

Nytt angrep på Edda-kjøp

Polaris Media mener A-pressen nedspiller mediemarkedet og at Medietilsynet legger feil opplagstall til grunn.

– Norske mediehus går bedre, og har større utviklingsmuligheter enn det A-pressen gir inntrykk av.

Det skriver Polaris Media i sitt høringssvar til Medietilsynet i forbindelse med at tilsynet må vurdere det såkalte motstridsvilkåret i loven.

Det betyr at tilsynet – uavhengig av regionale eller nasjonale begrensninger – må vurdere om A-pressens kjøp av Edda Media er i strid med lovens formålsparagraf, som er å fremme ytringsfriheten, reelle ytringsmuligheter og mediemangfold.

Polaris var en av beilerne til Mecom for å kjøpe Edda Media i vinter. Konsernet legger til at det deler tilsynets holdning om at det er få norske regionale mediehus som står i fare for å bli nedlagt – uavhengig av eiersituasjon.

– Feil opplagstall

Konsernsjef Per Axel Koch og styreleder Kaare M. Gisvold mener også at tilsynet legger feil opplagstall til grunn. Høringsnotatet tar utgangspunkt i tallene som ble lagt fram 16. februar, men det mener Polaris Media ikke er riktig.

Mediekonsernet mener det er tallene som var kjent da Mecoms generalforsamling 30. januar godkjente oppkjøpet som gjelder. Selskapet viser til at dette var tilfelle da de i januar 2009 kjøpte medier i Møre og Romsdal fra Edda Media.

– Medietilsynets anvendelse av ennå ikke offentlige opplagsdata ved transaksjonstidspunktet skaper uheldig presedens. Medieselskaper kan «spekulere» i forventet endring eller sågar påvirke eksisterende eierandeler ved å gjøre strukturelle endringer i etterkant av eventuelle større erverv.

Videre mener Polaris at A-pressen – i tillegg til de regionale begrensningene – bryter regelen om krysseierskap dersom 2010-tallene brukes.

– Svekket konkurranse

Til slutt argumenterer mediekonsernet for at annonsemarkedet svekkes både regionalt og nasjonalt dersom kjøpet gjennomføres uten inngrep.

– I dag har annonsørene muligheten til å velge mellom regionale mediehus med ulike eiere. Overlappbeskrivelser viser at det i dag er betydelig annonsøroverlapp mellom Edda Media og A-pressen sine mediehusposisjoner i alle fire ovennevnte fylker/kommuner, skriver Koch og Gisvold om det regionale annonsemarkedet i Østfold, Vestfold, Telemark og deler av Hedmark.

– Det sammenslåtte selskapet vil dessuten innskrenke muligheten for frittstående medieselskaper til å velge nasjonal annonsesamkjøring, heter det videre om det nasjonale markedet.

Polaris viser til at den Edda-eide samkjøringen Mediasite og A-pressen-eide Folk i dag konkurrerer om få 33 frittstående mediehus som del av sine porteføljer.

Fristen for å komme med høringsuttalelser til Medietilsynets behandling av Edda Media-kjøpet går ut på fredag.