Konsernsjef Per Axel Koch sier seg fornøyd med de økonomiske resultatene i 2014.
Konsernsjef Per Axel Koch sier seg fornøyd med de økonomiske resultatene i 2014.

Sterk digital vekst for Polaris Media

Men driftsoverskuddet ned med 27 prosent i 2014.

Publisert Sist oppdatert

- I en krevende markedssituasjon for mediebransjen vil resultatene for 2014 for Polaris Media stå seg godt i bransjen, sier konsernsjef Per Axel Koch i en pressemelding.

Konsernet la onsdag fra regnskaper for fjerde kvartal i for, og dermed også for året samlet. Polaris-ledelsen slår fast at avslutningen på 2014 ble som forventet. De papirbaserte annonseinntektene fortsatte å falle i fjerde kvartal, men noe mindre enn tidligere i fjoråret. Dette til tross for en negativ påvirkning fra en svakere utvikling i norsk økonomi.

Polaris Media betegner den digitale veksten i konsernet som sterk i 2014, i et krevende annonsemarked.

Overskuddet ned

Konsernet oppnådde et driftsoverskudd etter engangseffekter (EBITDA) på 36 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 54 millioner i samme periode i 2013. I hele 2014 fikk Polaris et driftsoverskudd på 170 millioner kroner. Det er 27,3 prosent lavere enn i 2013 (234 millioner).

Konsernets samlede driftsinntekter gikk ned med 4 prosent i perioden 1. oktober til 31. desember. I 2014 som helhet er driftsinntektene i 2014 redusert med 5 prosent i forhold til året før, fra 1,75 til 1,66 millioner kroner.

Driftskostnadene ble redusert med 35 millioner kroner i 2014, til 1,53 millioner kroner.

Kutter kostnader

Polaris Media iverksatte nye kostnadsreduserende tiltak med effekt på om lag 55 millioner kroner i 2014. I 2015 og 2016 skal konsernet realisere ytterligere 165 millioner i nye resultatforbedrende tiltak.

Konsenet slår an en optimistisk tone for tiden framover.

“Målsettingen er å oppnå et bedre resultat i 2015 enn i 2014. Starten på året er lovende”, heter det i presemeldingen.

Digital framgang

Opplagsinntektene falt med 2 prosent både i fjerde kvartal og gjennom året 2014. Målt i antall eksemplarer falt det samlede Polaris-opplaget med 4,5 prosent i fjor. De papirbaserte annonseinntektene falt med 13 prosent i fjerde kvartal og 14 prosent på helårsbasis.

Koch og de ansatte kan derimot glede seg over en vekst i de digitale annonseinntektene er 20 prosent i fjerde kvartal, og 18 prosent i 2014. De digitale annonseinntektene endte på 207 millioner kroner i fjor.

Ifølge pressemeldingen er en sterk vekst på mobil den viktigste driveren for digital vekst. Antall unike ukentlige mobilbrukere økte med 77,1 prosent til 756.885 og annonseinntektene fra mobil med hele 153 prosent i 2014.

Et interessant tegn er at antall ukentlige unike nettbrukere i Polaris Media falt med 8 prosent til 1,24 millioner i fjerde kvartal i fjor, og med 1,7 prosent gjennom året. Det er også en nedgang i ukentlige sidevisninger nett på 3,6 prosent i årets siste kvartal. Legger man til antall unike sidevisninger på mobil (opp 25,9 prosent) oppnådde Polaris en vekst på 4 prosent de tre siste månedene i fjor.

Engangseffekter

Resultatene i fjerde kvartal ble preget av store engangseffekter knyttet til avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger (119 millioner kroner), avsetninger til nye omstillingstiltak (minus 46 millioner), og salg av eiendommen Nordre gt. 1-3 i Trondheim på 36 millioner. Salgsummen for eiendommen var 44,2 millioner kroner.

Inkludert engangseffektene oppnådde Polaris et åresresultat før skatt på 121 millioner kroner i 2014, mot 116 millioner i 2013.

- I desember startet produksjonen på forbedret og glanset papir ved nye pressen hos Polaris Trykk Trondheim. Dette vil gi Polaris Trykk mulighet til å skape nye inntekter, sier Koch. 

Konsernstyret går inn for å utbetale et utbytte på 1 krone per aksje, noe som gir en direkteavkastning på omtrent 5 prosent.

 

Powered by Labrador CMS