Konsernsjef Per Axel Koch presenterte fredag morgen de økonomiske resultatene for Polaris Media i årets andre kvartal og dermed første halvår.
Konsernsjef Per Axel Koch presenterte fredag morgen de økonomiske resultatene for Polaris Media i årets andre kvartal og dermed første halvår.

Framgang for Polaris Media

Sparing og digital annonsevekst sikrer større overskudd selv om papirannonsene faller i økende tempo.

Publisert Sist oppdatert

Konsernsjef Per Axel Koch sier seg fornøyd med de økonomiske resultatene i første halvår, som endte med resultatframgang. Men annonseinntektene på papir faller mer i andre kvartal enn i vinter.

Vekst i digitale annonseinntekter og effektiviseringstiltak kompenserer for mer enn inntektssvikten i papirbaserte inntekter, mens abonnementsinntektene vokser.

POLARIS MEDIA

* Polaris Media ASA eier blant annet 31 aviser. Polaris ble etablert gjennom sammenslåingen av Adresseavisen konsern og Harstad Tidende Gruppen AS den 20. oktober 2008.
* Konsernet utøver sin virksomhet gjennom fem hoveddatterselskaper:
- Adresseavisen Gruppen
- Harstad Tidende Gruppen
- Polaris Media Nordvestlandet
- Polaris Trykk
- Polaris Eiendom

- Samlet sett kommer konsernet godt ut av første halvår 2015, selv om utviklingen har vært tyngre i annonsemarkedet i andre kvartal enn i første kvartal, sier Koch.

Her er noen hovedpunkter fra regnskapene Polaris presenterte fredag morgen:

* Polaris oppnådde et brutto driftsresultat på 101 milioner kroner i første halvår, noe som er 4 millioner bedre enn samme periode i fjor. I andre kvartal isolert ble driftsresultatet på 71 (72 i fjor) millioner.

* Samlede driftsinntekter falt med 5 prosent i første halvår, til 833 millioner kroner (873). Samtidig vokste de digitale annonseinntektene med 16 prosent.

* I andre kvartal isolert endte driftsinntektene på 422 (450) millioner kroner, som er en nedgang på 6 prosent.
 
* De samlede driftskostnadene ble redusert med 5 prosent til 761 millioner (801) kroner i første halvår, og med 6 prosent til 368 (393) millioner i andre kvartal.

I løpet av 2015 og 2016 skal Polaris Media spare mer enn 160 millioner kroner brutto gjennom nye resultatforbedrende tiltak.

Økende annonsefall på papir

Annonseinntektene på papir falt i første halvår med 13 prosent. Nedgangen var størst i andre kvartal med 17 prosent. Dette merkes spesielt innen stilling ledig og eiendom-annonsering i Adresseavisen og Sunnmørsposten.

Den digitale annonseveksten er fortsatt størst på mobile plattformer, men er også positiv på desktop. De digitale annonseinntektene vokser i første halvår med 16 prosent til 121 (104) millioner kroner og 15 prosent til 64 (56) millioner i andre kvartal.
 
De samlede opplagsinntektene til Polaris Media vokser litt mot fjoråret, med positive effekter av Pluss-løsninger, nye produktpakker og økte priser. Opplagsinntektene ble på 257 (256) millioner kroner i første halvår og 129 (128) millioner i andre kvartal isolert  - på tross av en volumnedgang på 5 prosent. Abonnementsinntektene vokst med 2 prosent i andre kvartal.

God digitalvekst

Veksten i trafikk på mobile plattformer bidrar til god digital trafikkvekst. Antall unike daglige brukere på mobil økte 31 prosent til 267.000 (203.000) i første halvår, mens veksten var 28 prosent i andre kvartal. På nett gikk daglige unike brukere ned i første halvår med 6,1prosent til 361.000 (385.000).
 
Antall årsverk i konsernet var helt stabilt på 930 gjennom første halvår.
 
Amedia legger fram sitt regnskap for andr kvartal senere fredag.
 
Powered by Labrador CMS