INNSTILT: Valgkomiteen i Polaris Media ønsker Bernt Olufsen som ny styreleder. Foto: Birgit Dannenberg
INNSTILT: Valgkomiteen i Polaris Media ønsker Bernt Olufsen som ny styreleder. Foto: Birgit Dannenberg

Kan bli bråk på Polaris' generalforsamling

Schibsted markerer makt i Norges tredje største mediekonsern.

OPPDATERT 05.06.2013 kl. 20:33: Schibsted vant fram og sikret at styret også i fremtiden skal bestå av syv aksjonærvalgte medlemmer. Kaare M. Gisvold ble kastet ut av styret til fordel for finansdirektør Trond Berger i Schibsted. Som vara ble den svenske medieeieren Lars Ander valgt inn som første vara, og tidligere kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas ble lansert av Schibsted, og valgt inn som tredje vara.

Det er ventet bråk når dagens generalforsamling i Polaris Media starter opp klokken 16. Der er det ventet at Schibsted, som eier 29 prosent av konsernet, vil motsette seg et mindre styre og komme med benkeforslag.

Styresammensetning

Det er allerede kjent at valgkomitéen innstiller på tidligere VG-redaktør Bernt Olufsen, som nå er konsernredaktør i Schibsted, som styreleder i selskapet. Det skjer selv om avtroppende styreleder Kaare Gisvold uttrykte ønske om å fortsette.

Gisvold har vært styreleder siden Polaris-konsernet ble etablert i 2008. Og han har sittet i Adresseavisens styre siden begynnelsen av 1990-tallet.

Det første det trolig blir bråk om på dagens møte er styrets forslag om å redusere antall aksjonærvalgte styreplasser fra dagens syv til fem. Det er valgkomitéen som har anbefalt tiltaket etter en styreevaluering.

– Gjennom den kom det fram at de synes styret var for stort til å ha gode diskusjoner og prosesser. Det har også fremkommet tidligere år, sier valgkomitéens leder, Berit Rian.

Men det er ventet at Schibsted vil markere makt som største eier. De stemmer trolig mot reduksjonen.

– Det er mye som tyder på at Schibsted vil ha syv. Men vi får se. Vi har bedt dem om å støtte vårt forslag.

I forslaget til et fem personer stort styre, ansatterepresentanter ikke inkludert, er det kun én Schibsted-representant:

• Leder Bernt Olufsen (ny, Schibsted) 

• Nestleder Kristine Landmark (gjenvalg, uavhengig)

• Lars Gösta Svensson (gjenvalg, NWT)

• Stig Eide Sivertsen (gjenvalg, uavhengig)

• Bente Rathe (gjenvalg, Sparebank 1 SMN)

Ettersom styrereduksjonen er et vedtektsforslag som kan falle, har valgkomitéen også ytterligere to navn klare dersom styrets størrelse blir som i dag:

• Kaare M. Gisvold (dagens styreleder, representant for de trønderske eierne)

• Bente Sollid Storehaug (vara i dag, uavhengig)

Det er her Schibsted trolig vil komme med et benkeforslag på å få inn finansdirektør Trond Berger i stedet for Kaare M. Gisvold. Dermed ramler 70 år gamle Gisvold helt ut av styret onsdag.

NWT bekrefter støtte

Men Schibsted har ikke flertall alene. Derfor er de avhengig av støtte. Og den kommer fra Nya Wermlands-Tidningens AB (NWT), som eier 26 prosent av Polaris. Det bekrefter deres styremedlem Lars Gösta Svensson overfor Journalisten.

– Naturligvis kommer vi til å støtte Schibsted. NWT og Schibsted har hatt en diskusjon, og Lars Ander har samme oppfatning som Schibsted, sier Svensson, som representerer NWT på dagens møte.

Det er Ander-familien som eier NWT, som kom inn som eier i Polaris da de kjøpte Schibsteds parkerte aksjer i september 2011. NWT eier for øvrig også 4,2 prosent av Schibsted. 

Svensson presiserer at han personlig, som styremedlem, har støttet en reduksjon i antall styremedlemmer, men at han som aksjonærrepresentant vil stemme for å beholde dagens situasjon.

At valgkomitéen har sondert med de største eierne, bekrefter valgkomiteens leder. Men Rian vil ikke svare på spørsmål om noen eiere har endret oppfatning underveis i prosessen.

– Jeg syns det er vanskelig å kommentere. Men vi hadde en oppfatning om at de fleste aksjonærene var positive til en reduksjon i antall styremedlemmer, sier Rian.

Kritisk

Både hun og konserntillitsvalg Ulf Dahlheim er spent foran dagens møte. 

– Dette blir en ny tid for Polaris.

Dalheim er selv aksjonær, og vil stemme for en reduksjon i antall styremedlemmer. Han sier at de ansatte også har gått med på en avtale om å gå ned fra tre til to ansattrepresentanter dersom reduksjonen blir vedtatt.

– Jeg er kritisk hvis Schibsted nå vil markere makt i Polaris. Men jeg er ikke kritisk til Bernt Olufsen. Han har selv vært i Adresseavisen. Jeg håper og tror Olufsen blir en selvstendig styreleder, og ikke en marionett for Schibsted. 

Schibsted Trond Berger har ikke besvart Journalistens henvendelse onsdag ettermiddag. 

Powered by Labrador CMS