Politiet vurderte å boikotte journalist

En intern e-post i Oslo-politiet avslører at politiet vurderte boikott av TV 2-journalist Asbjørn Olsen, etter et kritisk intervju med politimester Arnstein Gjengedal.

Publisert Sist oppdatert

Politimesteren avviser at svartelisting av journalister er vanlig politipraksis:

– Det har aldri vært i våre tanker å boikotte Asbjørn Olsen. Men vi må få lov å være kritiske til journalister, sier Gjengedal til Journalisten.

I dag møter han TV 2 til et oppklaringsmøte.

Antydninger

Stridens kjerne er en e-post som seksjonsleder Hanne Kristin Rohde sendte til 110 politijurister 11. november. Der sto det:

«OPD vurderer å ta til motmæle mot TV 2 i den forstand at journalist Asbjørn Olsen ikke er velkommen hit til å intervjue, mao at tv-kanalen må sende andre hvis de ønsker uttalelser herfra. Bakgrunnen er at Olsen bruker metoder som vi ikke bifaller. Hvis noen av dere har erfaring med Olsen, så gi meg beskjed snarest, slik at jeg kan bringe dette til info-avdelingen.»

TV 2 har protestert til Gjengedal etter at de ble kjent med e-posten. Asbjørn Olsen har allerede opplevd det vanskeligere å komme i kontakt med politijurister i Oslo den siste måneden.

– Jeg har opplevd at de har sagt «unnskyld, Olsen, men det er ikke riktig av meg å snakke med deg». Hadde bare e-posten fra Rohde sagt noe om hva galt jeg skal ha gjort. Men det er bare antydninger, sier Olsen.

Løs samtale

Bakgrunnen for den sterke reaksjonen fra Rohde, var et intervju med Gjengedal som ble sendt i TV2-nyhetene søndag 7. november. Saken dreide seg om lovligheten av politiets aksjon mot de narkomane på «Plata». Professor og ekspert på politirett Henry John Mæland og rektor ved Politihøgskolen Ragnar L. Auglend, mente at politilovens paragraf 7, som Oslo-politiet har påberopt seg, ikke gir hjemmel for en slik aksjon.

Politimesteren sier at TV 2 kuttet bort hans svar på påstandene fra Mæland og Auglend.

– Jeg sa at jeg ikke var uenig i deres tolkning av politiloven, men at vi likevel har en god begrunnelse for å bruke paragraf 7. Den som ble klippet bort fra intervjuet. Jeg synes jeg må lov til å svare på det spørsmålet som ble stilt, sier Gjengedal.

Han mener dessuten at TV 2 brukte sitater som ble gitt etter at han trodde intervjuet var over.

– Jeg trodde vi hadde en løs samtale i etterkant av intervjuet, men det burde jeg ha undersøkt.

Vil ha forklaring

TV 2 mener innslaget formidlet Gjengedals syn på en forsvarlig måte og at ingen av sitatene ble gitt etter at intervjuet var over.

– Politimesteren i Oslo burde kjenne godt til hvordan et intervju skjer, og jeg synes overhodet ikke det er noe samsvar mellom reaksjonen og det som er gjort. Jeg kan ikke se at det var noen episode som var egnet til å provosere. Dette var et straight intervju, sier TV 2s nyhetsredaktør Kjell Øvre-Helland.

Asbjørn Olsen tror Oslo-politiets reaksjon skyldes at innslaget gjaldt «Plata»-aksjonen, som det har vært reist mye kritikk mot.

– Det svir for politiet å bli irettesatt juridisk på denne måten.

Han forventer at politiet retter opp igjen det inntrykket e-posten skaper av ham:

– Jeg vil ha en forklaring på hvorfor denne e-posten ble sendt ut og hva politiet vil gjøre for at jeg skal kunne få normale arbeidsforhold igjen.

Ingen forskjellsbehandling

Politimester Gjengedal lover Olsen at han ikke skal forskjellsbehandles i forhold til andre journalister.

– Men hvordan kan journalister være trygge på at det ikke sendes lignende e-poster om dem internt på Politihuset?

– Jeg har aldri sett en slik e-post før og jeg har snakket med Hanne Kristin Rohde. Det var ikke meningen å boikotte Asbjørn Olsen. Denne e-posten har skapt unødig røre, Gjengedal:

– Hvis jeg er misfornøyd med noe i mediene, så ringer jeg til redaksjonen.

Powered by Labrador CMS