Redaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås. Foto:Kathrine Geard
Redaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås. Foto:Kathrine Geard

-Et umulig detektivarbeide

Aftenpostens Knut Olav Åmås (bildet) og andre debattredaktører har ikke rutiner for å sjekke om innlegg er kjøpt og betalt.

-Det er både skuffende og overraskende om det skulle bli bekreftet i Norge at signaturer kan kjøpes, sier kultur- og debattredaktør i Aftenposten Knut Olav Åmås

En svensk undersøkelse av PR-bransjen viser at debattinnlegg skrives mot betaling og at underskrifter kan kjøpes. Det finnes også eksempler på at PR-byårer forfatter debattinnlegg også i Norge. Hvorvidt signaturer kjøpes er ikke avslørt her i landet.

Har ikke ressurser

Ingen av de debattredaktørene i Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen, NRK Ytring, Klassekampen eller Dagbladet har rutiner for å sjekke om avsender har forfattet innlegget som ønskes publisert. Det bekrefter de overfor Journalisten.

-Vi har ikke ressurser til å ta på oss å finne ut hvordan en tekst har blitt til. Det er et umulig detektivarbeide, ikke minst på grunn av at PR-byråene er helt lukket, sier Åmås.

Debattredaktørene sier de bruker mye tid og ressurser på å sjekke at avsender er den han eller hun gir seg ut for å være. De opplever ikke fiktive signaturer som noe stort problem, men det forekommer.

Det er også en stor grad av inneforståtthet med at de fleste politikere har taleskrivere, som også skriver innlegg.

-Det viktigste, og helt avgjørende, for oss er at den som signerer virkelig står inne for innholdet i egen tekst. Vi har ennå ikke opplevd at noen har kommet til oss i etterkant og klaget på det, sier Åmås.

Cornelia Kristiansen i Dagbladet mener heller ikke det nødvendigvis er problematisk at rådgivere skriver for andre.

-Men dersom det er slik at PR-rådgivere får andre enn oppdragsgiver til å skrive under på innlegg er det en ny utvikling vi må være på vakt overfor.

Profesjonalisert debatt

Debattredaktør Siri Wahl-Olsen i Adresseavisen ser på profesjonelle innleggskrivere som et nytt fenomen som nok er et større problem for store redaksjoner.

-Vi har en folkelig debatt. Som regel kjenner vi jo ganske godt til innsenderne våre. Innlegg fra bedrifter tar vi bare inn viss bedriften er angrepet, sier Wahl-Olsen

Både Wahl-Olsen og Hilde Sandvik, debattredaktør i Bergens Tidende mener det er lett å avsløre rene promoteringsinnlegg for produkter eller tjenester.

Sandvik ser heller ikke bare problemer med en profesjonalisert debatt.

-Jo klarere et budskap formidles, jo bedre blir debatten. Det er ikke alle som er dyktige nok til å skrive selv, sier Sandvik.

Hun peker imidlertid også på at det likevel er viktig å ta opp problemstillingen. 

-Når formålet med innleggene er å bevege folks synspunkter er det interessant å vite hvem som står bak.