PFU:

Tar frifinnelse opp til ny behandling

Vil være første gang siden 1991 dersom utvalget snur konklusjonen.

Publisert Sist oppdatert

6. februar: Saken er oppdatert med informasjon om tidligere avbikter i PFU. Se nederst i saken.

[factbox:1-right]

I november bestemte Pressens faglige utvalg (PFU) at de skal ta en klage mot musikknyhetsnettstedet Ballade opp til ny behandling. Mediet ble opprinnelig frikjent på oktobermøtet, men står nå altså likevel i riskiko for å bli felt.

– Det betyr ikke nødvendigvis at vi kommer til å endre på konklusjonen, men det er klart at vi kan gjøre det, sier PFU-leder Alf Bjarne Johnsen, som til daglig jobber som journalist i VG.

Det er ikke første gang PFU velger å behandle en sak på nytt, men slike tilfeller er svært sjeldne. Presseforbundets generalsekretær Kjersti Løken Stavrum og hennes forgjenger Per Edgar Kokkvold sier noe lignende bare er skjedd få ganger tidligere.

– Det har skjedd veldig, veldig sjelden uten at det er ført noen statistikk på det, sier Kokkvold. Det er kun saksbehandlingsfeil som kan fører til «gjenopptakelse».

Om utvalget velger å snu avgjørelsen mot Ballade når den kommer opp, trolig senere i februar, vil det være første gang på lang tid. Kokkvold sier han med sikkerhet vet at det ikke har skjedd siden 1996, og trolig ikke siden 1988. Det har heller ikke skjedd under etterfølgerens ledelse.

Tre saker

Det var 28. oktober i fjor at Pressens faglige utvalg (PFU) behandlet flere saker som tidligere leder Harold Jenssen i Norges Korforbunds kontrollkomité har klaget inn. Ukeavisen ledelse, Gudbrandsdalen Dagningen og musikknyhetsnettstedet Ballade.no ble alle frikjent for anklagen om ikke å ha gitt samtidig imøtegåelse i artikler om strid og konflikter i Korforbundet.

Her på Journalisten strømmes som vanlig utvalgte saker fra utvalget denne oktobertirsdagen. Inkludert den mot Ballade.no. Klageren mener to artikler fra januar i fjor bærer preg av å være partsinnlegg for én side i en intern konflikt i Korforbundet, mangel på kritiske spørsmål og manglende samtidig imøtegåelse. Ballade.no avviser klagen, og viser til at en tredje sak ble publisert samtidig, og linket til, med svar fra de som ble angrepet.

Sekretariatet innstiller på brudd i saken. Men utvalgsmedlem og redaktør Tone Angell Jensen i Narvik-avisen Fremover legger fram den tredje saken der kontrollkomitéens leder gir sitt svar. Utvalget diskuterer seg gjennom 19 minutter fram til å snu innstillingen. Ballade frikjennes.

Lenking

En av de som følger møtet er PR-rådgiver og PFU-kritiker Anders Cappelen. Han tar i etterkant kontakt med klager om saken. Åtte dager etter møtet sender klager Harold Jenssen en omfattende anmodning om ny behandling. Den begrunnes med saksbehandlingsfeil og misvisende og manglende informasjon til PFU fra PFU-sekretariatet. Cappelen, som titulerer seg selv som PR-arbeider, har bistått Jenssen, uten å ta betalt.

– Jeg håper PFU-sekretariatet og PFU kan legge prestisjehensyn til side og ta saken opp til ny behandling på et nytt PFU-møte. En klageinstans’ kvalitet bestemmes i mindre grad av en og annen feil, enn av dens evne og vilje til å rette opp feil, skriver Jenssen, som selv har jobbet som frilansjournalist siden 1970-tallet, mest for Fremover.

Han mener utvalget ikke hadde tid til å vurdere innholdet i den tredje saken der klager kommer til orde. Jenssen mener også at PFU overså den ene av de to opprinnelige artiklene, “Anbefaler ekstern granskning”.

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund sier det oppstod misforståelser under behandlingen i oktober ettersom saksbehandler ikke var tilstede i rommet da saken ble behandlet.

– Det oppstod usikkerhet, sier Løken Stavrum.

Presseetikk

I anmodningen om «gjenopptakelse» argumenteres det mot en praksis der det å lenke til et svar kan oppfylle imøtegåelsesretten:

– Presseetikken havner på ville veier hvis en lenke i en nettavisartikkel kan frita for presseetiske forpliktelser, heter det i anmodningen.

Tidligere generalsekretær Per Edgar Kokkvold ønsker ikke å delta i en debatt om medieetikken ved en sak som skal opp for PFU. Men utvalgets leder Johnsen mener det ikke nødvendigvis er sånn at lenking ikke er oppfyllelse av samtidig imøtegåelse.

– Det er et spørsmål om hvordan man velger å redigere stoffet, spesielt for de som publiserer i realtid. Hvorvidt man skal lage en lang sak eller at man kan linke til en imøtegåelse. Jeg har ingen sterke syn på at det må framgå i samme artikkel, sier PFU-leder Johnsen.

Når det gjelder samtidig imøtegåelse digitalt understreker Kjersti Løken Stavrum at hun uttaler seg på generelt grunnlag. Hun sier imøtegåelsen alltid har dreid seg om samtidighet i tid, ikke i rom. Digitalt vil det derfor dreie seg om et spørsmål om lenking til imøtegående svar er tydelig nok.

Digital PFU-behandling

Ballades redaktør Ida Habbestad sier hun mener samtidig imøtegåelse var oppfylt, og at ingenting har forandret seg i den nye runden. Det er klager Harold Jenssen uenig i.

– Det presseetiske bruddet i saken ligger i at Ballade.no aldri konfronterte med beskyldningene de skulle publisere, skriver Jenssen i en epost.

Ballade-redaktøren ønsker velkommen en diskusjon om hvordan man skal presentere samtidig imøtegåelse digitalt.

– Anken åpner for å diskutere noen prinsipielle spørsmål som jeg mener er viktig for hvordan vi skal jobbe videre, og som det er viktig at det tas opp. Hvis disse sakene kan bidra til å kaste lys over hvordan man skal jobbe med nettpublisering er jeg glad for det, sier Habbestad.

– Man kan diskutere om det kan kalles samtidig imøtegåelse når det publiseres gjennom en lenke til en annen sak. Sånn jobber vi ganske mye. Man er nødt til å disponere materialet annerledes enn på papir, hvor man har undersaker som ligger under hverandre på samme side. Akkurat hvordan man kan gjøre dette kan man diskutere, og det er interessant.

Habbestad mener også at PFU må behandle sakene digitalt, og ikke ved å ta utskrift på papir.

6. februar 2014: Etter publisering 5. februar er vi gjort oppmerksom på at PFU i 1990/1990 snudde en avgjørelse. Dagbladet ble i 1990 først felt for å navngitt Polikarp Karoli i forbindelse med et ran, etter en klage fra advokaten Gunnar de Capua. Dagblad-journalist Jørgen Tangnes aksepterte ikke fellelsen, og undersøkte videre. Den viste at Karoli var involvert i en kriminalsak og at det forelå en siktelse. PFU gjennomgikk det nye materialet og trakk fellelsen overfor Dagbladet.

Les også: Tommel ned for PFU-omkamp

Powered by Labrador CMS