Fotografer betaler ikke kontingent

Pressefotografenes Klubb advarer medlemmer som ikke betaler kontingent.

Er ikke medlemsskapet for 2006 betalt innen denne 9. januar, strykes medlemsskapet.