Her og Nå frikjent

Jon Andreas Håtun fikk sympati, men ikke medhold fra utvalget.

Publisert Sist oppdatert

Her og Nå ble klaget inn på en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten etter at ukebladet publiserte et større bilde av avdøde Anbjørg Sætre Håtun og Jon Andreas Håtun, sammen med tittelen: «Anbjørgs ektemann: Sorgen går ikke over» på forsiden, samt artikkel inne i bladet. Klager på oppslaget var Jon Andreas Håtun. 

Enkemannen reagerte på at det var fremstilt som om han var intervjuet, etter at han hadde holdt et innlegg om å være pårørende på et arrangement i regi Kreftforeningen. Han hadde sagt nei til intervju på henvendelse fra bladets journalist på stedet. Hele arrangementet ble filmet, og filmen ligger åpent tilgjengelig på Kreftforeningens sider. Sitatene er hentet fra innlegget.

Presseetisk akseptabelt

Et enstemmig PFU følte sympati for Håtun, og fant oppslaget allmennetisk utfordrende. Klagen ble likevel ikke tatt til følge. I uttalelsen heter det:

«Pressens Faglige Utvalg vil generelt understreke at profilerte personer som for eksempel forfattere, musikere, programledere etc. må tåle medieomtale utover det de selv velger. Videre er utvalget av den oppfatning at den som lar seg intervjue eller på andre måter formidler et budskap fra en åpen scene, må regne med at sitater gjengis også andre steder. Etter utvalgets mening, var det derfor presseetisk akseptabelt av Her og Nå å videreformidle klagers uttalelser slik det var gjort i artikkelen.»

Derimot finner utvalget forsiden å være mer presseetisk problematisk. Men innstillingen lander på at layouten er å regne som en del av Her og Nås tabloide uttrykk, og noe som må tolereres. 

– Jeg har masse sympati med klager. Det har med sorg å gjøre, det å velge selv hvilke arenaer en vil snakke om det, og ønsket om å ikke få det til å se ut som en har stilt opp på intervju. Jeg forstår reaksjonen, sa representant for allmennheten, Henrik Syse.

Etikk mot pressetikk

Han pekte imidlertid på at det i en bredere allmenn forstand etisk sett kunne vært løst annerledes fra bladet side. Særlig med tanke på at flere mente Håtun ble brukt som salgsplakat. Presseetisk forsvarte imidlertid samtlige publiseringen.

– Han er sitert korrekt, han er en medievant person. Det er ikke et umiddelbart sjokk. Han har uttalt seg andre steder og hele saken ryddig gjengitt, sa Syse.