Klager og daglig leder Kolbjørn Selmer i Overvik Utvikling vant fram på ett av åtte punkter han klaget inn Adresseavisen for til PFU. Foto: Andrea Gjestvang
Klager og daglig leder Kolbjørn Selmer i Overvik Utvikling vant fram på ett av åtte punkter han klaget inn Adresseavisen for til PFU. Foto: Andrea Gjestvang

Adressa felt med kritikk i PFU

Felt med kritikk for brudd på god presseskikk om samtidig imøtegåelse i artikkel om utbygging i Overvik.

Publisert Sist oppdatert

Det var konklusjonen til Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter over to timers diskusjon av Overvik Utviklings klage mot Adresseavisen.

Sekretariatet innstilte på at Adresseavisen brøt Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse og 4.17 om leserkommentarer i Overvik Utviklings klage gjennom den mildere formen kritikk på begge punkter. 

Utvalget sluttet seg til førstnevnte, men ikke sistnevnte. Men ikke før etter grundig debatt av flere påstander.

Klager - daglig leder Kolbjørn Selmer i Overvik Utvikling - var tilstede og hørte på hele behandlingen. Rett etter at PFU var ferdig konkludert, forlot Selmer rommet. Han ønsket ikke å kommentere saksbehandlingen overfor Journalisten:

– Nei, sa Selmer på spørsmål fra Journalisten, før han forlot ut døra av Presseforbundets lokaler i Rådhusgata i Oslo.

I sekretariatets forslag til uttalelse heter det at utvalget mener Ketil Fjerdingen burde hatt samtidig imøteågelse på påstand om at han angivelig tilbød gratis skoletomt i bytte mot boligregulering.

– PFU merker seg at påstander om flytting av en skoletomt står sentralt i klagen. I den grad påstandene inneholder sterke beskyldninger, påpeker utvalget at klager har fått svare på beskyldningens hovedbudskap, nemlig at Overvik Utvikling angivelig «dyttet» fellesoppgaver over på andre. Når det gjelder påstanden om at barnefamilier neppe vil ha blokker på landet, som fremkommer i en av artiklene, anser ikke utvalget dette som en sterk beskyldning av faktisk art, heter det i uttalelsen.

Samtidig mener PFU at det ikke er dokumentert at avisen har publisert feilaktige opplysninger.

PFU minner om at leserkommentarer også er omfattet av Vær Varsom-plakaten og at kommentarer som bryter med god presseskikk derfor skal fjernes så fort som mulig.

– Sterke beskyldninger av faktisk art krever samtidig imøtegåelse.

PFUs leder Alf Bjarne Johnsen (VG), nestleder Anne Weider Aasen (TV 2) og journalistrepresentant Liv Ekeberg (Agderposten) åpnet behandlingen med å si at dette er god og viktig journalistikk fra Adresseavisens side.

– Dette viser hvordan boligbyggere i Trondheim opererer. Det er legitimt å omtale dette selv om det ikke er ulovlig, sa Aasen.

Allmennhetens representant Øystein Stray Spetalen spurte hvorfor ikke Adresseavisen hadde fokusert mer på politikerne som har tatt beslutningene.

– Det store spørsmålet er hvem bygger, hvem bygger ikke. Hva reguleres, hva reguleres ikke. Jeg ser at alt skytset rettes mot utbygger. Hvorfor har ikke Adresseavisen gått mer inn på politikerne som har tatt disse beslutningen. Jeg savner mer om hvordan den politiske behandlingen foregikk. Den syns jeg Adresseavisen ikke har belyst godt nok, sa Spetalen.

– Det er jo ikke riktig at Adresseavisen ikke retter kritiske spørsmål mot politikerne. De gjør jo det mot Arbeiderpartiet flere ganger, svarte Ekeberg senere.

Utvalget brukte en del tid på å diskutere om de skulle stramme til fellelsen på journalistikken når det gjelder samtidig imøteågåelse.

Medlemmene mener blant annet at Adresseavisen var for utydelig med henvisning til imøtegåelse av påstander som var gitt til avisen av andre enn kildene i novemberdekningen måneder tidligere.

– Utvalget er enig om at vi er i presseetisk problematisk landskap her, oppsummerte PFUs leder Alf Bjarne Johnsen.

Leserinnlegg

Utvalget brukte også tid på å diskutere et leserinnlegg av Jan Valstad, som hadde vært kilde til en sak. Adresseavisen valgte å ta ut et avsnitt med kritikk mot avisen fra innlegget som lød slik:

“Jeg er derfor særdeles kritisk til at journalisten i intervjuet ga meg grunn til å tro at det skulle bygges innslag av blokker på området – selv om vedkommende satt med kunnskap om det motsatte.”

PFU konkluderte med at det ikke var et presseetisk brudd, men at det var lite raust av Adresseavisen å ikke publisere denne setningen.

– Han prøver å argumentere for hvorfor han skriver leserinnlegget. Da er Adresseavisen litt lure og utelater det viktigste i leserinnlegget hans, nemlig hvorfor han skriver leserinnlegget, sa allmennhetsrepresentant Øystein Stray Spetalen og fikk støtte.

– Temaet og påstandene i diskusjonene her om andelen blokker og arkitektur er ikke så alvorlige. Derfor lander jeg på at det må være greit. Det er ikke så graverende, derfor konkluderer jeg med at det ikke er et brudd, sa Eva Sannum.

Journalistrepresentant Liv Ekeberg var den eneste som var uenig.

– Jeg syns det blir å strekke det for langt å skrive at Adresseavsen har vært lite rause når de har tatt ut en påstand som vil svekke avisens troverdighet og etterlate et inntrykk om at om man blir oppringt av journalister derfra er det ikke sikker du blir gjengitt riktig faktum, men at det noe de kan vri på. Her syns jeg vi refser Adresseavisen på uriktig grunnlag, sa Ekeberg.

– Jeg tenker det er greit at vi sier det er lite raust, svarte redaktørenes Anne Weider Aasen.

Leserkommentarer

På et annet punkt mener hun det var problematisk å felle leserkommentarer med samtidig imøtegåelse.

– Samtidig imøtegåelse i en debatt som ikke er forhåndsmoderert er umulig. Det må PFU være forsiktig med å gå inn i. Da kan man ikke ha løpende debatt, sa Aasen.

Redaktørkollega Stein Bjøntegård (NRK) sa seg enig.

– Vi kan diskutere om “kameraderi av verste sort” og “korrupsjon”.

Pressegeneral Elin Floberghagen utdypet at koblingen som er gjort er at det på redaksjonell plass ville kommet samtidig imøtegåelse så fort det er mulig.

Ettersom utvalget endret en del på uttalelsen publiserer Presseforbundet den endelige uttalelsen senere.

Ettersom utvalget var enig om at de ikke kunne felle leserkommentarer på 4.14 om samtidig imøtegåelse, skled bruddet for leserkommentarenes del ut av uttalelsen ettersom de ikke klarte å henge et brudd på et annet punkt.

Saken oppdateres.

Powered by Labrador CMS