Erik Schjenken er en av allmennhetens representanter i PFU. Foto: Birgit Dannenberg
Erik Schjenken er en av allmennhetens representanter i PFU. Foto: Birgit Dannenberg

Forslag om ny ordning for å utnevne allmennhetens representanter i PFU

Gruppe oppnevnt av Presseforbundets styre skal innstille på navn.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Neste år skal styret i Norsk Presseforbund ta stilling til helt nye vedtekter for Pressens faglige utvalg (PFU). Det foreløpige forslaget ble luftet for styret i Presseforbundet nå nylig.

Blant forslagene er å endre måten allmennhetens tre representanter i utvalget utnevnes. Hittil har det vært generalsekretæren i Presseforbundet som innstiller på representantene, som så vedtas av styret.

Svakt punkt

Det nye forslaget innebærer at styret skal oppnevne en gruppe som så skal innstille på allmennhetens representanter. Gruppen skal ifølge det foreløpige forslaget bestå av «to medieeksterne, en tidligere allmennhetsrepresentant og generalsekretæren i Norsk Presseforbund».

Dermed kan det ligge an til at Presseforbundet kommer kritikere av dagens måte å utnevne representanter for offentligheten på i møte.

– Dette er en ide jeg har betydelig sans for. Det har vært et svakt punkt at det har vært generalsekretæren som innstiller på allmennhetens representanter, sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund til Journalisten.

Hun nevner Helge Simonnes som opphavet til innspillet om å gjøre noe med utnevningen.

Interessert i medienyheter? Lik Journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 

Personer uten medieforankring

De to «medieeksterne»  skal ifølge generalsekretæren være personer som ikke er eller tidligere har vært en del av mediebransjen.

– Poenget må være å hente relevante personer, men som ikke har en forankring i mediebransjen, sier Stavrum.

I Sverige er det Chefjustitieombudsmannen, som tilsvarer riksrevisoren i Norge, og lederen for Sveriges Advokatsamfund som utpeker de to allmennhetsrepresentantene i selvdømmeordningen Pressens Opinionsnämnd.

I Danmark reguleres det uavhengige organet Pressenævnet av medieansvarsloven. Der er det justisministeren som utpeker representante etter uttalelse fra de ulike partene.

– Føler du forslaget går langt nok eller burde dere gått enda lenger?

– PFU er en selvdømmeordning. Da ligger det i sakens natur at ordningens legitimitet innad i bransjen hviler på at det er bransjen som har eierskap til utnevnelsene og utvalget. Men jeg mener det er gode grunner for at prosessen rundt hvordan medlemmer fra allmennheten kommer inn kan åpnes opp.

Hvordan gruppen kommer opp med navnene som skal være med og felle eller frifinne medier i medieetiske spørsmål sier Løken Stavrum er opptil gruppen selv.

– Det som ligger i forslaget er at det er en gruppe som møtes og som diskuterer og blir enige om navn som skal spilles inn. Om noen av medlemmene i gruppen ønsker å spørre om innspill via for eksempel sosiale medier er opp til den enkelte hvordan den henter inspirasjon til en liste som skal ende med tre navn og fire varaer.

Etter hva Journalisten får opplyst kom det ingen reaksjoner på forslaget under Presseforbundets styremøte der forslaget første gang ble luftet.

Utnevnes for to år av gangen

Til syvende og sist er det fortsatt styret i Presseforbundet som skal vedta navnene som spilles inn.

For de andre medlemmene av PFU skal det som før være Norsk Journalistlag som spiller inn navn på hvem som skal representere journalistene og Norsk Redaktørforening på redaktørenes representanter.

Medlemmene av PFU utnevnes for to år av gangen.

Utvalget som foreslår endringene i vedtektene består foruten Kjersti Løken Stavrum av Arne Jensen fra Redaktørforeningen, Hege Iren Frantzen fra Journalistlaget, Pernille Børset og Ellen Arnstad fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Elin Floberghagen fra Fagpressen.

De nye vedtektene skal endelig behandles på et styremøte i Presseforbundet i april.

Powered by Labrador CMS