Dette er den omstridte teksten i Haugesunds Avis, som er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg.
Dette er den omstridte teksten i Haugesunds Avis, som er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg.

PFU: Haugesunds Avis holdt seg innenfor god presseskikk i omtale av SOS Rasisme-dom

Men fikk påtale for argument om at feil og mangler skyldtes at redaksjonen hadde hatt dårlig tid.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

På sitt møte tirsdag konkluderte Pressens Faglige Utvalg etter en samlet vurdering med at Haugesunds Avis ikke brøt god presseskikk i omtalen av en dom i Haugaland tingrett. Dommen gjaldt den såkalte SOS Rasisme-saken og ble avsagt 2. november 2016.

Utvalget benyttet imidlertid anledningen til å kritisere avisen for å bruke tidspress som begunnelse for enkelte feil og mangler ved dekningen av dommen.

Klagesaken handlet om dekningen i papirutgaven av Haugeunds Avis dagen etter at dommen falt. En underartikkel hadde tittelen «Utnyttet unge på utspekulert vis» og denne ingressen:

«Henrik Ormåsen beskrives som en svært sentral person for at medlemsjukset i SOS Rasisme skulle få støtte.”

Dagen etter kom avisen med en rettelse, der det het at 42 år gamle Ormåsen ikke var sentral i medlemsjuks, men i juks med statsstøtte til kurs som ikke var gjennomført.

Det var Dagbladet som opprinnelig satte søkelyset på mistankene om medlemsjuks i SOS Rasisme, gjennom en lang artikkelserie som startet i 2010.

Hele oppslaget i papirutgaven til Haugesunds Avis 3. november 2016. I sitt tilsvar påpeker avisen at den domfelte Henrik Ormåsen aldri har vært noen sentral person i omtalen av saken.
Hele oppslaget i papirutgaven til Haugesunds Avis 3. november 2016. I sitt tilsvar påpeker avisen at den domfelte Henrik Ormåsen aldri har vært noen sentral person i omtalen av saken.

Det er en privatperson som har klaget inn Haugesunds Avis til PFU, med skriftlig samtykke fra Ormåsen. I begrunnelsen skriver hun at retten frikjente Ormåsen for åtte av de ni tiltalepunktene har var tiltalt for, blant annet punktene som gjaldt medlemsjuks.

Les hele klagedokumentet her

«Han dømmes for bedrageri av kursmidler til fordel for SOS Rasisme på 341.865.- kr. Dette beløpet står i stor kontrast til den tiltalen han var utsatt for som omfattet bedrageri og forsøk på bedrageri på totalt 25 millioner kroner», skriver klageren.

Hun anfører at det ikke i noe tilfelle i den omfattende omtalen av dommen framgår hva Ormåsen ble dømt for. Tvert imot mener hun at hovedartikkelen, kolonnen «De tiltalte» og artikkelen «Utnyttet unge ….» gir et inntrykk av at Ormåsen ble dømt for det han var tiltalt for.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG

• PFU behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).

• PFU består av sju medlemmer: fire fra pressen og tre fra allmennheten. Utvalgets faste medlemmer i toårsperioden 1. juli 2016 til 30. juni 2018:

For journalistene:
Alf Bjarne Johnsen, VG, leder
Liv Ekeberg, Agderposten

For redaktørene:
Anne Weider Aasen, TV 2, nestleder
Stein Bjøntegård, NRK

For allmennheten:
Eva Sannum, kreativ leder GK
Sylo Taraku, statsviter, Tankesmien Agenda
Nina Fjeldheim, rektor, Humanistskolen

Etter klagerens mening bidrar ikke rettelsen dagen etter, til å rette opp det feilaktige, fordi den ikke klargjør at Ormåsen ble frikjent for medlemsjuks. Feilen ble for øvrig rettet opp på nettutgaven samme dag som saken ble publisert.

Saklighet og omtanke

I tilsvarsrunden presiserer klageren at hun vil at fokus i klagen skal gjelde hvorvidt Haugesunds Avis har utvist tilstrekkelig saklighet og omtanke i måten rettsresultatet er presentert og omtalt. Hun vil at de øvrige punktene i klagen skal brukes til å underbygge denne vurderingen.

PFU-sekretariatet legger derfor til grunn at det er Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 som skal komme til anvendelse.

Klageren mener Haugesunds Avis har brutt en rekke andre Vær Varsom-punkter: 4,5 om å unngå forhåndsdømming, 4.7 om identifisering, 4.13, om retting og eventuell beklagelse, 3.2 om kildekritikk og 4.14 fordi verken Ormåsen eller hans advokat har fått mulighet til samtidig imøtegåelse.

Avviser alle punkter

Haugesunds Avis avviser klagen på alle punkter. I sitt tilsvar viser avisen til at dommen forelå 2. november kl 15.00 og at den var på 339 sider. Det innbar at redaksjonen hadde tre timer fram til deadline til å plukke ut de mest sentrale avgjørelsene, og at arbeidet ble fordelt på tre redaksjonelle medarbeidere for å komme i mål.

Klageren mener på sin side at det ville være rimelig å forvente at redaksjonen - i en situasjon med tidspress før deadline - tilpasset omfanget og ambisjonene for den første presentasjonen av saken til de rammer man har til rådighet.

Avisen mener det er vanskelig å se hvorfor punktet om identifisering er aktuelt i denne saken. Ormåsen hadde i løpet av perioden siden etterforskningen startet, i mer enn ett år, ikke motsatt seg identifisering og stilt opp i Dagsnytt 18 og i andre medier.

Viser til dommen

Avisen avviser brudd på punkt 4.4 om tittelbruk og anfører at formuleringer i dommen gir grunnlag for tittelen om at Ormåsen utnyttet unge på utspekulert vis.

Videre finner Haugesund Avis klagerens påstand om at avisen ikke har gjort det klart hva Ormåsen er dømt for, underlig. I tilsvaret vises det til tredje avsnitt i artikkelen, der det heter at han er dømt for bedrageri av 341.865 kroner.

Avisen avviser også klagerens anførsel om at den ikke har omtalt hva Ormåsen ble frifunnet for og at artikkelen dermed gir inntrykk av at han ble dømt for alt han var tiltalt for.

I tilsvarsrunden presiserer avisen at det ble laget store oppslag på at betydelige deler av påtalemyndighetens sak smuldret bort før saken i det hele tatt ble tatt opp til doms.

Dette mener PFU

PFU uttaler på generelt grunnlag gjøre det klart at det er en sentral oppgave for mediene å løpende dekke rettsprosesser. Den foreliggende saken mot et antall personer knyttet til SOS Rasisme har åpenbar allmenn interesse.

Utvalget finner det akseptabelt at Haugesunds Avis identifiserte Ormåsen i omtalen av dommen, også selv om mesteparten av tiltalen ble frafalt før og under behandlingen i retten. Videre finner utvalget den påklagede tittelen akseptabel og mener den har dekning i teksten og i dommen.

“Avisen brukte et ukorrekt begrep da den skrev at 42-åringen var sentral i medlemsjukset i SOS Rasisme. Denne feilen ble rettet i neste dags avis, og på nett samme kveld, og utvalget har funnet å kunne akseptere at korrigeringen retter opp det opprinnelige overtrampet. Avgjørende for dette er at resten av teksten omhandler det han ble dømt for, bedrageri i forbindelse med kursvirksomhet”, heter det i PFU-uttalelsen.

Utvalget bemerker i tråd med klagerens kritikk, at avisen kunne vært tydeligere med å fortelle også hva 42-åringen ikke ble dømt for, i og med at tiltalen var av en helt annen karakter enn den endelige dommen. Utvalget finner det påfallende at avisen i tilsvarsrunden gjentatte ganger viser til tidspress.

“Dette er ikke argumenter utvalget har tatt hensyn til verken i denne eller i tidligere klagesaker. For den som omtales er det av mindre betydning hvor god tid redaksjonen har hatt til å lage omtalen i en sak som dette”, konkluderer PFU.

Kritisk til tidsargumentet

Flere av utvalgsmedlemmene bemerket at Haugesunds Avis burde ha gjort bedre rede for hva domfelte ikke var dømt for. Gunnar Kagge, som vikarierte for Alf Bjarne Johnsen, var blant dem:

– Jeg ser godt poenget med at avisen ikke gjorde rede for hva han ikke var dømt for. Med løpende nettdekning er tidsargumentet atskillig svakere nå enn for 20 år siden. Det er sært at avisen ikke har rettet dette opp på nettet, engang.

Powered by Labrador CMS