Sverige utreder pressestøtten

Komité skal undersøke hvilke behov dagspressen har for støtte.

Denne uken nedsatte den svenske regjeringen en komité som skal gjøre en bred gjennomgang av den svenske pressestøtten. Gruppen ledes av medierettsproffesor Hans-Gunnar Axberger.

Ifølge magasinet Riksdag & Parlament skal pressestøtten ses i lys av dagens konkurransesituasjon på mediemarkedet og hvilke behov det er for en støtte til dagasavisen.

Ser på tilbudet

Støtten skal, ifølge magasinet, også vurderes opp mot hvilken nytte den gjør for publikummet. Komitéen skal konkludere på hvilke effekter støtten har for publikumstilbudet både i avissektoren såvel som andre deler av mediemarkedet.

Dagens pressestøtteordning utløper i 2016, og den nyoppnevnte komiteen har frist til august 2013 med å komme med sin innstilling.

Dagens støtte utgjør omkring en halv milliard svenske kroner i året.