Vil avskaffe svensk pressestøtte

Sveriges Konkurransetilsyn går lenger enn et regjeringsoppnevnt utvalg.

Det kommer fram i en høring om den svenske pressestøtten, ifølge svenske Journalisten. Det svenske Konkurransverket tar til orde for at støtten først bør reduseres, før den til slutt fjernes helt.

– Driftsstøtten begrenser effektiv priskonkurranse mellom avisene og kan gi svakere stimulans til å effektivisere produksjonen. Støtten risikerer til og med å føre til at tilbudet utformes etter bidragets kriterier, snarere enn lesernes preferanser, ettersom avisene ikke behøver å konkurrere om leserne, og dermed heller ikke annonsørenes penger. De kan overleve ved hjelp av driftsstøtte, heter det i brevet

Kritisert

Den svenske pressestøtten er på drøyt en halv milliard norske kroner årlig, den norske på drøyt 300 millioner. Det var i september i fjor at et regjeringsoppnevnt utvalg la fram en utredning om pressestøtten. Den mottok kritikk for allerede å være utdatert.

– Man kan ikke bruke den forhåndsbetalte abonnementsavisen som norm for mediepolitikken, sa utvalgets leder Hans-Gunnar Axberger, som selv reserverte seg mot deler av rapporten, til Sveriges Radio

Høringsfristen gikk ut fredag 7. februar.