Mecom selger i Polen

Kvitter seg med sin halvpart av Presspublica for 160 millioner kroner, etter langvarig uenighet med staten.

Mecom Group kontrollerer 51 prosent av utgiverselskapet Presspublica, som blant annet eier den nasjonale dagsavisa avisa Rzeczpospolita (gjennomsnittlig opplag 140.000).

Selskapet kunngjorde fredag morgen at aksjeposten i Presspublica er solgt til Gremi Media, som er eid av forretningsmannen, filmregissøren og avisutgiveren Grzegorz Hajdarowicz. Salgsbeløpet er avtalt til 80 millioner polske zloty, som tilsvarer eller 160 millioner kroner, og gjøres ifølge pressemeldingen fra Mecom opp i kontanter. Salgsprosessen er ventet å bli fullført i september.

Langvarig strid

I børsmeldingen skriver Mecom at den polske staten, som minoritetseier, kan fungere som en begrensning på den framtidige utviklingen av Presspublica. Dette budskapet er resultatet av en langvarig strid mellom Mecom og polske myndigheter om Rzeczpospolita, som ble privatisert i 1996. Mecom overtok andelen i Presspublica etter Orkla Media, som det engelske selskapet kjøpte i 2006. Den polske staten har beholdt 49 prosent av aksjene i Presspublica.

Tidligere i år gikk staten til retten med et krav om oppløsning av Presspublica. Målet skal ha vært å overta samtlige aksjer selv.

Omfattende medievirksomhet

Mecoms eier sin andel i Presspublica gjennom holdingselskapet Presspublica Holdings Norway, der Truls Velgaard er daglig leder. Velgaard er også styreleder i Mecom-eide Edda Media. I tillegg til Rzeczpospolita utgir selskapet næringslivsavisa Parkiet med gjennomsnittlig opplag på 9.000, samt det nylig lanserte ukentlige magasinet Uważam RZE med gjennomsnittlig opplag på 130.000. Dessuten driver Presspublica en rekke nettsteder med et samlet publikum på fire millioner brukere.
 
Mecom betegner vilkårene for avtalen med Gremi Media som attraktive, sett i forhold til de kommersielle utsiktene for Presspublica. Salget til Gremi Media forutsetter godkjenning fra de polske konkurransemyndighetene. Mecom vil bruke salgsbeløpet til å betale ned på sin tyngende gjeld.

Presspublica oppnådd et årsresultat på 16 millioner kroner i 2010. Ved årsskiftet var det bokført brutto eiendeler på nær 290 millioner kroner.

Fortsetter i Polen

Mecom vil fortsatt være en aktør i det polske mediemarkedet gjennom sitt heleide, regionale avisselskap Media Regionalne. Selskapet omfatter ni regionale dagsaviser, to regionale ukeblader, tre regionale gratisaviser og en rekke nettsteder. Mecom er ifølge børsmeldingen innstilt på å videreutvikle Media Regionalne.