Gudbrand Guthus. Foto: Terje I. Olsson
Gudbrand Guthus. Foto: Terje I. Olsson

Radioreglene står

Men gap mellom Medietilsynets konsesjonskrav og kontrollkriterier.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag kringkastet SBS Radios sjef Bente Klemetsdal sin irritasjon over det hun kaller endringer i konsesjonsbetingelsene for lokalradio. Etter møtet mellom Medietilsynet og flere aktører satt Klemetsdal igjen med et inntrykk av at all lokal musikk er å regne som lokalt innhold, dersom lytterne oppfatter det slik. Da den andre søkerunden tok til på sensommeren 2008, gjorde tilsynet det klart at lokal musikk må stå i sammenheng med verbale innslag.

Aktørene som kjempet om konsesjon, leverte tilbud til tilsynet hvor antall minutter med lokalt innhold var helt sentralt i kampen om å få retten til å sende.

Rettesnor

Områdeleder Gudbrand Guthus sier det ikke er endringer i reglene for hva som er lokalt innhold. Snarere, forklarer han, er det snakk om en tydeliggjøring eller rettesnor for hva tilsynet ser etter når de gjennomfører kontroller.

– Det er viktig for oss å sende ut signaler om hva vi kommer til å legge vekt på i en kontroll. Også en rettesnor for radioene å operere etter, sier Guthus til Journalisten.

Han poengterer at det ikke er fritt fram for å spille musikk for å fylle kvoten for lokalt innhold. Guthus forklarer at musikken kan være lokalt innhold dersom forankringen er åpenbar for lytterne.

– Men hvordan skal dere få kontrollert at det er åpenbart for lytterne?

– Jeg kan ikke svare på hva de oppfatter som lokalt. Da må de (radioaktørene red.anm.) kunne hevde at det faktisk oppfattes slik.

Pekepinn

Ifølge Guthus vil det i løpet av sommeren komme klare retningslinjer fra tilsynet om hva som er lokalt innhold. Han forklarer at tilsynet tar sikte på å jobbe med dette de nærmeste månedene.

Han understreker at det som ble formidlet på møtet med NRJ, Radio 1 Hits, Radio Metro og P5 var pekepinn om hva som er lokalt innhold på generelt grunnlag.

– Vi tenker at det er et visst behov for å synliggjøre hva vi vektlegger i en kontroll av det lokale innholdet. Det er ikke gitt at alle er enige med oss, og vi er veldig interessert i å få innspill, men vi kan ikke vente at vi får noe alle er enige i.

Powered by Labrador CMS