Kalle Lisberg. Foto: Birgit Dannenberg.
Kalle Lisberg. Foto: Birgit Dannenberg.

Avfeier tilsynets varsel

Kan ikke regulere muligheten til lokale sendinger, mener P4.

Publisert Sist oppdatert

I midten av desember blir det kjent at Medietilsynet reagerer negativt på at P4 bryter av sine nasjonale sendinger med lokale nyhetsoppdateringer i Bergen. Tilsynet skriver at konsesjonens tekst betinger at sendingene er nasjonale, og at vilkårene dermed ikke åpner for lokale avbrudd.

Bakgrunnen for tilsynets vurdering av nyhetsavbruddene er en klage fra Stein Larsen i Radio Metro.

Områdedirektør Gudbrand Guthus forklarer at dersom P4 skal kunne avbryte sendingene sine, må konsesjonsbetingelsene endres.

Undret

Opposisjonen på Stortinget stilte seg i slutten av desember undrende til at P4 fikk kritikk av tilsynet for å utvide sitt redaksjonelle tilbud med lokale nyheter. Til Journalisten sier både Høyres og Fremskrittspartiets mediepolitiske talsmenn Olemic Thommessen og Øyvind Korsberg at konsesjonens tekst er foreldet og at loven bør endres, dersom det er virkemidlet som skal til for at P4 kan sende lokale nyheter.

– Er det slik at reglene må endres, så må vi gjøre det, sier Korsberg.

P4 har engasjert advokatfirmaet BAHR til å vurdere kritikken fra tilsynet. Og advokatene er klare sitt svar; «P4s konsesjonsvilkår inneholder ingen regulering av muligheten til lokale sendinger».

– Det er vanskelig å se at Medietilsynet har juridisk (eller andre) grunnlag for denne slutningen, skriver BAHRs Helge Stemshaug i det ni sider lange brevet til Medietilsynet. Stemshaug viser til at NRK, som er pålagt å sende lokale avbrudd, styrker sitt allmennkringkasteroppdrag på denne måten.

Konkurranseskjerming

Videre mener advokaten at lokale variasjoner ikke kan være i strid med P4s formål som riksdekkende aktør. Hvis tilsynet vurderer det annerledes, mener P4s advokat det er naturlig å se om de lokale variasjonene går ut over oppfyllelsen av kravene om riksdekkende innhold.

– Medietilsynet har da heller ikke i sitt varsel om vedtak gitt uttrykk for at P4 bryter noen av disse programkravene, heter det i brevet. Det stilles også spørsmål om hvordan til sammen åtte minutter i en 24 timers sendeflate kan forringe den riksdekkende profilen.

Stemshaug skriver i brevet at det ifølge tilsynet er slik at Stortinget har gitt klare forutsetninger om at konsesjonærene i lokalradio-Norge skal skjermes fra konkurranse. Samtidig er konkurransen i dette markedet betraktelig tøffere fra nyttår i fjor enn da P4 og Radio Norge fikk sine konsesjoner. P4s advokat fremhever at Stortingets målsetting er et mangfoldig tilbud til lytterne, og at en konkurranseskjerming ikke bidrar til det.

Anke?

I sin konklusjon skriver Stemshaug at P4 ikke kan se at deres lokale nyhetssendinger i Bergen på noen måte gir grunnlag for at kanalen bryter med kringkastingsloven eller konsesjonen.

Dersom tilsynet konkluderer med sitt varsel om at P4 bryter vilkårene for sin riksdekkende konsesjon, er det grunn til å tro at P4-sjef Kalle Lisberg vil anke dette vedtaket til kulturministeren, forteller kilder nær P4-sjefen.