Vil endre loven for P4

P4 bryter konsesjonen ved å sende lokale nyheter. Underlig, mener politikere.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke ble det klart at Medietilsynet reagerer negativt på P4s nye lokale nyhetssendinger i Bergen. Tilsynet mener P4 bryter konsesjonen sin når de bryter opp en riksdekkende sending med lokale vinduer.

– Det strider mot Stortingets forutsetning for å drive riks- og lokalradio, sier områdeleder Gudbrand Guthus i tilsynet.

Medietilsynet vurderte P4s lokale nyhetssendinger etter at Radio Metros Svein Larsen klaget på virksomheten som er en prøveordning fra P4s side.

Regler

Guthus sier konsesjonen legger begrensninger på hva P4 kan gjøre på innholdssiden. Skal kanalen kunne sende lokale nyhetssendinger, må reglene endres.

Noe opposisjonen på Stortinget mener høres fornuftig, for verken i Høyre eller Fremskrittspartiet har de hørt om at en konsesjonær får kritikk for å produsere mer enn det som kreves av dem.

– Det var en underlig kritikk, sier Øyvind Korsberg i Frp. Han mener det er positivt at P4 lager slike sendinger og mener det kommer lytterne til gode. Korsberg sier at utgangspunktet for konsesjonen er at den stiller minimumskrav.

NRK

Olemic Thommessen synes det er positivt at P4 vil jobbe med å lage lokale nyheter og viser til at deres konkurrent NRK gjør det samme.

Thommessen sier han ikke vil mene noe om jussen i dette. Han tror ikke avbrudd i rikssendingen for å gi lokale sendinger var en problemstilling som ble vurdert da man utformet P4-konsesjonen.

– Men det kan jo bli en problemstilling, sier han.

Det er Korsberg enig i.

– Er det slik at reglene må endres, så må vi gjøre det, sier Korsberg.

Øyvind Håbrekke i Kristelig Folkeparti mener det er et tankekors at P4s konkurrent NRK har anledning til å drive lokale sendinger, mens den kommersielle aktøren ikke har det.

– Det er et spørsmål man kan stille i denne sammenheng. Samtidig må man ha et blikk på de lokale konsesjonærene, slik at rikskonsesjonen ikke utkonkurrerer disse.

Proteksjonistisk

P4-sjef Kalle Lisberg er glad for at opposisjonspolitikerne på Stortinget reiser denne problemstillingen. Han er enig i at regelverket neppe var laget med tanke på at produksjonen skulle digitaliseres, og at sendingene med enkelthet kan stykkes opp med ekstra innhold.

– I tillegg har vi våre P5-stasjoner. Standpunktet tilsynet har landet på virker unektelig bakstreversk.

Lisberg sier at han forstår at tilsynet må forholde seg til regelverket, men sier samtidig at regelverket er gammeldags og stivbeint.

Han mener også at det å skjerme lokalradioene for konkurranse verken er reelt eller sunt.

– Man skal ikke dempe utviklingen av medietilbudet til befolkningen. Det vil til syvende og sist være galt å si at noen aktører har enerett på lokalt innhold.

Feil

Lisberg opplever at skjermingen av lokale konsesjonærer ikke er reell fordi det i mange av markedene er slik at de lokale aktørene ikke konkurrerer med P4 siden de henvender seg til et yngre publikum.

P4 har lokale radiostasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Lisberg sier at det også i disse byene kan være aktuelt med lokale nyhetssendinger. I første omgang forsøker P4 med dette i Bergen, og vil etter et halvt år ta stilling til om de skal satse i de andre byene.

P4 har til 12. januar å svare på kritikken fra Medietilsynet.

Hos kulturminister Anniken Huitfeldt ønsker man ikke å kommentere saken nå. Departementet er klageinstans for P4, dersom vedtaket fra tilsynet ikke faller i god jord.

– I denne saken er Kulturdepartementet klageinstans, vi kan derfor verken kommentere tilsynets vedtak eller påstandene fra opposisjonen.