Illustrasjonsfoto: Kathrine Geard
Illustrasjonsfoto: Kathrine Geard

– Det skal ikke være P4-kloner

Medietilsynet arbeider på spreng med klagebehandlingen, P4 jobber med etableringer. En ny radiohverdag er like rundt hjørnet.

Publisert   Sist oppdatert

Eller den kan være like rundt hjørnet, for den siste tildelingen av lokalradiokonsesjoner er så langt ikke endelig. Først skal tildelingene vurderes opp mot klagene av kulturminister Giske og hans stab.

Snarlig

Medietilsynet varsler på sine nettsider at de vil begynne med oversendelser av klagene til statsråden allerede i inneværende uke, slik at konsesjonstildelingene kan bli endelige. Blir dagens tildelinger stående vil det skape en ny og tøffere markedssituasjon for storbystasjonene.

I storbyene har Giske opprettet en ekstra konsesjon på den gamle frekvensen til NRK Alltid Klassisk. Dermed skal Svein Larsens Metro og P4s lokalkonsept i kamp om reklamekronene.

Radio 1 er på sin side ute av Oslo og Trondheim og har fått frekvenser med dårligere dekning.

Ingen kloning

I P4 er man i gang med forberedelsene til etablering av de fire nye lokalradiostasjonene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Ifølge nyhetsredaktør Kenneth Andresen vil ikke de nye kanalene bli kloninger av den nasjonale kanalen. Ei heller på navnesiden.

– Vi kommer ikke til å kalle opp, for det blir ikke P4. Vi skal lage et nytt produkt på lokalradiosiden.

Men å fortelle mer inngående hvordan P4 ser for seg de nye stasjonene, det ønsker nyhetsredaktøren ikke å gjøre.

– Så lenge tildelingen ikke er avgjort og vi kan se hvilke aktører som kommer i landskapet, vil vi ikke være særlig konkrete på hvordan vi tenker, sier Andresen og viser til at departementet ennå ikke har behandlet siste ankerunde.

Ansettelser

Noen synergier regner P4 med å få ut av de fire lokale og den nasjonale kanalen. I Oslo håper Andresen og den øvrige ledelsen i kanalen at man får plass til stasjonen sammen med MTGs øvrige norske virksomhet i Akersgata.

Utenfor Oslo er Bergen eneste byen med muligheter til samlokalisering. Der har P4 lokalkontor, men hvordan det vil fungere sammen med lokalstasjonen er ennå uvisst, og litt hemmeligholdt.

Får P4 beholde sine konsesjoner begynner ansettelsesprosessene allerede over sommeren, men hvor mange det vil være snakk om, vel, det ønsker ikke Andresen å fortelle – ennå.

– Jeg har en formening om det, og vi har skissert tallet for tilsynet, men jeg kommer ikke til å fortelle noe om det enda. Men vi kommer til å måtte ansatte medarbeidere i alle byene vi skal i. Denne operasjonen kommer til å kreve vesentlige flere mennesker enn vi er i dag.