Statsråd Trond Giske. Foto: Birgit Dannenberg
Statsråd Trond Giske. Foto: Birgit Dannenberg

Giske lyser ut radiokonsesjoner på nytt

Statsråd Trond Giske mener det har vært forvirring om hvordan man skulle definere lokalt innhold.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Opprinnelig var det Jazzradioen som fikk konsesjon for døgnradio i Oslo. Trond Giske la vekt på at det i søkerprosessen har vært en forvirring om hvordan man skulle definere lokalt innhold.

8. desember vil 28 konsesjonsoner utlyses på nytt, med søknadsfrist 13. januar.

Kultur- og kirkedepartementet har i dag gått til det radikale skrittet å oppheve tildelingen av allmennradiokonsesjoner og 24/7-konsesjoner i de konsesjonsområdene der tildelingen er påklaget og det foreligger flere konkurrerende søknader.

Strid om lokalt innhold

I pressemeldingen Kultur- og kirkedepartementet har sendt ut om saken heter det at etter å ha behandlet klagesakene over Medietilsynets vedtak om tildeling av lokalradiokonsesjoner for perioden 2009-2015, har departement konkludert med at Medietilsynet ved konsesjonstildelingen har hatt en annen oppfatning av begrepet lokalt innhold enn det departementet legger til grunn.

«Tilbud om lokalt innhold er det primære konkurransekriteriet ved tildelingen, og forholdet må derfor antas å ha hatt avgjørende betydning for tildelingen. Departementet har også blitt klar over tilfeller der Medietilsynet har besvart spørsmål fra enkelte søkere om forståelsen av begrepet lokalt innhold uten at denne informasjonen er gitt til de øvrige søkerne. Dette reiser tvil om konkurransegrunnlaget har vært likt for søkerne,» heter det i en pressemelding fra departementet.

Forlenget til 1. juli 2009

I de konsesjonsområdene som er berørt, vil inneværende konsesjonsperiode bli forlenget til 1. juli 2009.

«Videre er departementet innstilt på at frekvensene som i dag benyttes av NRK Klassisk skal omdisponeres til lokalradioformål. Dette vil gi grunnlag for tildeling av ytterligere konsesjoner til lokalradio. Utlysningen av lokalradiokonsesjoner til disse frekvensene vil skje som en parallell prosess med den nye utlysningen av de opprinnelige konsesjonene,» skriver departementet.

Powered by Labrador CMS