– Spennende av FB

Medieforsker liker at Fredriksstad Blad satser i nedgangstid.

Publisert

Som Journalisten fortalte på tirsdag, endrer Fredriksstad Blad strukturen i redaksjonen og gir nett og papir like mye ressurser.

Ambisjonene er at antallet daglige lesere skal øke med 35.000 innen utgangen av 2012, og at annonsesalget på nett skal stå for 25 prosent av de samlede annonseinntektene i mediehuset.

Bryter trend

Ragnhild Olsen, høysakolelektor ved Handelshøyskolen BI og fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk, kaller grepet man nå tar i østfoldbyen spennende. Blant annet fordi det viser vilje til å satse offensivt på nett i nedgangstider.

– Det er også en strategi som bryter med trenden vi har sett i flere andre mediehus det siste året. I Mediehusrapporten for 2009 går det frem at flere av dem satser på utvikling eller vern av papirutgaven, på bekostning av nettsatsingen. Det er kortsiktige overlevelsesstrategier, i motsetning til mer langsiktige flermediale strategier.

Skal nettsiden kunne matche papiravisens lesertall, så er det rimelig å øke ressursene, mener Olsen. Særlig om man skal utvikle kvalitetsjournalistikken på nettet, slik at kanalen ikke fremstår som et stebarn eller B-lag i mediehuset.

Radikalt

Olsen sier hun forstår at omleggingen i Fredrikstad kan oppleves som radikal og vekke reaksjoner blant hjertene i redaksjonen som banker sterkest for papiravisen.

– Men dersom man får til et godt samvirke mellom nett og papir og en publiseringsstrategi som sørger for samspill i stedet for kannibalisering, kan grepet lykkes, sier Olsen og legger til at hun ikke kjenner publiseringsstrategien i Fredriksstad Blad godt nok til å kunne uttale seg mer detaljert.

Samtidig leser medieforskeren Mecoms intensjoner med den norske strategitesten noe annerledes enn Journalisten.

– Slik jeg leser saken skjønner jeg ikke helt tittelen og ingressen. Grepene som beskrives i FB tyder på at redaksjonen går mot tettere integrering av nett og papir gjennom opprettelse av celler eller flermediale team som skal levere til begge kanaler. Med andre ord at de følger trenden med å slå ned skillet mellom nett og papir.

– Ved å sette et konkret mål for «cellene» om å levere like mye til nett som til papir, får man tydeliggjort kanalenes likeverd. Jeg tolker det dithen at ingen av kanalene skal prioriteres fremfor den andre.