Hvem er de gladeste medieforskerne?

Her er oversikten over prosjektene som får støtte fra staten.

Bevilgningene skjer via Rådet for anvendt medieforskning (RAM), som er rådgivende organ for Medietilsynet. RAM utarbeider hvert år innstilling til tilsynet, som tar den endelige avgjørelsen om støtte eller avslag.

Sto stille i ti år

RAM er tildelt 3,4 millioner kroner fra Kulturdepartementet i 2013, en økning på 17 prosent fra 2,9 millioner året før. Bevilgningen sto stille på samme beløp i ti år, inntil årets økning.

For 20 år siden gikk støtten stort sett til medieforskere. De siste årene har rådet ar foretatt en vridning slik at mer penger går til praktikere fra mediebransjen.

Departementet har bedt RAM legge særlig vekt på medievaner hos barn, ungdom og innvandrere i årets tildelinger.

25 prosjekter får støtte

56 personer søkte om RAM-støtte i år. Her er de 25 prosjektene som slapp gjennom nåløyet, i alfabetisk rekkefølge etter navnet på prosjektlederen og med støttebeløp i parantes:

Kristine Ask: Seksuell trakassering i online dataspill (325.000 kroner)

Jens Barland: Proffere PR-journalistikk under press (50.000)

Barbara Cipollone: Dokumentasjon og formidling av stumfilmens musikalske praksis (200.000)

Carol Dralega: Mapping digital paths to integration in local municipalities: The case of Stryn municipality (250.000)

Birgitt Kjos Fonn: Journalistutdanningens historie (50.000)

Asbjørn Grimsmo: Hvordan er det å jobbe som journalist i 2012? (250.000)

Riitta Hellman: Enkle kommunikasjonsmekanismer for lese- og skrivesvake brukere i sosiale medier (312.500)

Sigurd Høst: Avisåret 2012 (50.000)

Trond Idås: Journalisters mestring av etiske og moralske dilemmaer (153.000)

Hanne Hestvik Kleiven: Medisinske kontroverser i media: En medieanalyse av mammografi i norske aviser (50.000)

Anders Marius Knudsen: Journalistikkens legitimitet og status for journaliststudenter med minoritetsbakgrunn (50.000)

Arne Håskjold Krumsvik: Digital kompetanse i mediene (50.000)

Magnhild Landrø: Menighetsbladet – en overlevning eller en mulighet? (181.250)

Anna Grøndahl Larsen: Debatten om asylbarna i region- og lokalaviser (159.000)

Steinar Larssen: Skaper nyheter engstelse? En undersøkelse om nyheter og påvirkning blant publikum (75.000)

Hallvard Moe: NRK på Internett: En longitudinell studie av nettnyheter (350.000)

Yngve Nordkvelle: Kunsten å undervise i kunst- om film- og fjernsynsutdanningens didaktikk (187.500)

Lars Nyre: Norsk medietidsskrift 2013 (100.000)

Steen Steensen: Den nordiske medieforsker-konferansen 2013 (150.000)

Espen Sørmo Strømme: Samhandlingsreformen sett gjennom pressen og journalistene (50.000)

Erik Wilberg: En studie av sammenslåingen mellom Edda Media og A-pressen til Amedia (50.000)

Frank Aarebrot: Medieundersøkelsen 2013 (100.000)

Masterstipend (30.000)

Anne Nordheim: En narrativ analyse av sexformidlingen i NRK-programmet Trekant

Ann-Helen Strøm: Overført sårbarhet: Adaptasjon av norsk ungdomsfilm

Tanja Lindblom Ødegaard: Formidling av nyheter for barn (8-12 år). Konstruksjoner av barnet og forståelse av barndom i NRK Supernytt.