KUTTER: Fornyingsminister Rigmor Aasrud foreslår at kunngjøringer skal bort fra papiravisene. Foto: Glenn Slydal Johansen
KUTTER: Fornyingsminister Rigmor Aasrud foreslår at kunngjøringer skal bort fra papiravisene. Foto: Glenn Slydal Johansen

Avisene mister 60 millioner

Regjeringen foreslår å droppe offentlige kunngjøringer i papirformat.

Dersom lovforslaget som ventet vedtas av Stortinget vil det spare staten for utgifter opp mot 60 millioner kroner årlig.

Det har i mange tiår vært offentlige bestemmelser om at varsler og lysninger skal kunngjøres i papiraviser, i tillegg til elektronisk kunngjøring i Brønnøysundregistrene eller Norsk lysingsblad. Slike annonser dreier seg om å varsle konkurser, åpning av gjeldsforhandlinger og tvangsoppløsninger.

Lite i nr. 2-avisene

Lovforslaget innebærer at kunngjøringer i papiravisene avvikles, slik at de kun blir å finne på de elektroniske kunngjøringspublikasjonene. Det er i all hovedsak de store avisene som vil merke endringen.

I 2012 var det offentlige kunngjøringer i om lag 130 riks- og lokalaviser. 48 av avisene mottok produksjonstilskudd samme år og hadde samlede kunngjøringsinntekter på 2,6 millioner kroner. Inntektene varierte fra 16.000 kroner til 150.000 kroner per avis.

“De avisene som mottar produksjonstilskudd vil etter dette i relativt liten grad få inntektstap som følge av forslaget om avvikling av aviskunngjøringer”, heter det i lovforslaget.

De store taper mest

De største riks- og lokalavisene som ikke mottar produksjonstilskudd vil oppleve de største inntektstapene. De ni avisene som hadde de største kunngjøringsinntektene mottok rundt 26 millioner kroner i 2012, fordelt på mellom 880.000 kroner til 12 millioner kroner per avis. Sju av disse avisene hadde også de største inntektene fra kunngjøringer av proklama og mortifikasjon i 2012, til sammen vel 4,8 millioner kroner.

De resterende 70 lokalavisene som ikke mottok produksjonsstøtte i 2012 hadde samme år samlede kunngjøringsinntekter fra Brønnøysundregistrene på vel 13 millioner kroner.

Digitalt førstevalg

I en pressemelding heter det at forslaget har bakgrunn i Regjeringens arbeid med fornyingsarbeidet og målsettingen om digitalt førstevalg for innbyggerne og næringslivet.

Lovforslaget gjelder bestemmelser i aksjeloven og andre sammenslutningsrettslige lover, konkursloven, gjeldsordningsloven, foretaksregisterloven og mortifikasjonsloven. Skiftelovens regler om proklamaer er ikke omfattet av lovforslaget.

 

 

Powered by Labrador CMS