Fortsatt pen vekst for programmatisk reklame og annonsering i sosiale medier

Også TV solgte bra i første halvår, mens trykte medier er nede i 10 prosent av markedet. Juni trekker det samlede resultatet ned.

Publisert Sist oppdatert

Det siste Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at samlet netto reklameomsetning via foreningens medlemsbyråer falt fra 4,682 milliarder kroner i første halvår 2015 til 4,603 milliarder i samme periode i år. Det betyr en nedgang på 79 millioner, som tilsvarer 1,7 prosent.

- Til sammenlikning var nivået per mai i år minus 0,9 prosent, sier Tonje Gjerstad, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Utviklingen i juni i år var med andre ord svak, sammenliknet med fjoråret.

KILDE: MEDIEBAROMETETRET/MEDIEBYRÅFORENINGEN
KILDE: MEDIEBAROMETETRET/MEDIEBYRÅFORENINGEN

Vinnerne

I første halvår 2016 går Internett-kategorien fram 8,9 prosent og utgjør nå en andel på 31,8 prosent av den totale reklamekaken som måles av Mediebyråforeningen, mot 28,7 prosent i samme periode i 2015.

Display, kjøpt manuelt, representerer nå 31 prosent av Internett-gruppen, Programmatisk 22 prosent, Søk 14 prosent, Sosiale medier 15 prosent, Mobil/tablet 10 prosent og Video 8 prosent.

Display- og bannerannonser opplever imidlertid kraftig tilbakegang – ned hele 24,5 prosent fra 591,8 millioner kroner i fjor til 447,0 millioner kroner så langt i år.

Samtidig øker programmatisk annonsering - det vil si automatisert kjøp og salg av nettannonser via en børs - med pene 88,8 prosent i årets første seks måneder. Kategorien vokste fra 171,1 millioner til 323,2 millioner kroner. Veksten i denne delen av reklamemarkedet var imidlertid kraftigere tidligere i år. Ved utgangen av mai var økningen på hele 98,5 prosent.

Mediebarometeret viser en reklameomsetning i sosiale medier på 215,2 millioner kroner i første halvår, opp 78,4 prosent i forhold til i fjor. Det er 1,0 prosentpoeng større vekst enn en måned tidligere.

TV øker mindre

Netto innrykket omsetning på TV etter seks måneder ligger 1 prosent foran fjoråret. Ved utgangen av mai var økningen på 3,5 prosent. Denne delen av mediebransjen omsatte for 1,761 milliarder kroner i første halvår i år. Det gir en markedsandel på 38,3 prosent, mot 37,3 prosent ved utgangen av juni 2015.

MEDIEBYRÅFORENINGEN

• Tallene fra Mediebyråforeningen viser netto innrykket medieomsetning. Det vil si etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

• Omsetning for Dagspresse omfatter papiraviser. Nettavisenes omsetning rapporteres under Internett.

• Tallene baserer seg på rapporter fra medlemsbyråene og viser ikke den totale annonseomsetningen.

• Følgende mediebyråer rapporterer til statistikken: Carat Norge AS, Futatsu AS, IUM AS, Maxus Communications AS, MEC Norway AS, MediaCom AS,  MediaPlus AS, Mindshare Norway AS, OMD AS, Phd AS, RED Media Consulting AS og Vizeum Norge AS, In-Sight AS, Starcom og ZenithOptimedia (Vivaki Norway AS).

Samlet har kategoriene TV og Internett nå en markedsandel på 70,1 prosent, ifølge tallene fra Mediebyråforeningen. I fjor var markedsandelen 66 prosent.

Taperne

Trykte medier, som består av kategoriene Dagspresse, Ukepresse/magasiner og Fagpresse, er nå samlet nede i en markedsandel på 10,5 prosent, mot 12,9 prosent i 2015.

Reklameomsetningen til dagspressen - det vil si papiravisene - falt fra 501,9 millioner kroner i første halvår 2015 til 397,9 millioner i årets seks første måneder. Det er en nedgang på 20,7 prosent, noe som er litt bedre enn en måned tidligere da Dagspresse-kategorien lå 22,0 prosent bak fjorårsnivået.

Dagspressen isolert har nå en markedsandel på 8,6 prosent, ned fra 10,7 i fjor på samme tid. En ørliten trøst for avisene er at andelen etter første halvår i år er 0,1 prosentpoeng høyere enn ved utgangen av mai.

Tidligere i år skrev Journalisten at dagspressens reklameomsetning er mer enn halvert på 4 år.

Radio omsatte reklame for 189,3 millioner kroner i første halvår. Denne delen av bransjen taper inntekter betydelige raskere enn tidligere i år, og ligger nå 12,3 prosent bak nivået på samme tid i fjor. En måned tidligere lå radio 7,6 prosent etter fjorårets omsetning.

Powered by Labrador CMS