TV holder veksttakt

TV-reklamen opp 22 prosent fire første måneder. Totalt øker reklamen med 10 prosent.

Dersom det skulle det være noen tvil – mediebyråenes kunder foretrekker TV som markedskanal, noe Mediebyråforeningens tall (tidligere MIO) reflekterer.

Den klart foretrukne

I løpet av årets fire første måneder økte omsetningen fra foreningens medlemmer med 22 prosent til 982 millioner kroner. Dermed er TV kanalen som øker mest målt i prosent i perioden.

De kommersielle tv-kanalene tar samtidig et kraftig jafs av andelskaka og sitter på 36 prosent av markedet mediebyråene er en del av. Det er en økning på nesten fire prosent.

Fra papir til nett

Til sammenligning sitter den nest største kanalen på en fjerdedel av markedet. Dagspressens tilbakegang fortsetter, men går langsommere enn fjernsynets vekst. Så langt i år har omsetningen gått tilbake med 0,6 prosent til 682, 4 millioner kroner.

Fra dagspresse er det et lite stykke ned til internett som er den av kanalene som øker mest (dersom vi ser bort fra mediekanaler uten redaksjoner). Nettet var ved utgangen av april oppe i en omsetning fra mediebyråene på 381, 7 millioner kroner, hvilket er en økning på 12,6 prosent.

Noen knall og fall

Ukepressemagasiner går fram 6,7 prosent til 112 millioner kroner, mens radio øker omsetningen med 11,7 prosent til 115, 2 millioner kroner.

Høyest fall blant samtlige kanaler er fagpressen som går tilbake med 8,4 prosent til en omsetning på 21,4 millioner kroner.

Totalt var mediebyråenes reklameomsetningen i årets fire første måneder på i overkant av 2,7 milliarder kroner, opp nesten ti prosent fra samme periode i fjor.

Powered by Labrador CMS