Harald S. Klungtveit er ansvarlig redaktør i Filter Nyheter. Arkivfoto Journalisten.
Harald S. Klungtveit er ansvarlig redaktør i Filter Nyheter. Arkivfoto Journalisten.

Harald S. Klungtveit mener Nettavisen og KK brøt god presseskikk da de publiserte tilsendt Q&A med Tomine Harket

Mediehusene viser til at de forsøkte å få et eget intervju med artisten. 

Publisert Sist oppdatert

Journalisten erkjenner at kanskje ikke alle vet hva Q&A er. Det er dermed presisert i saken etter at den ble publisert.

Filter Nyheters ansvarlige redaktør, Harald S. Klungtveit reagerer på at både Nettavisen og KK.no i mars publiserte en Q&A, altså en «spørsmål-svar»-artikkel, fra Max Factor med Tomine Harket i forbindelse med at hun frontet deres kampanje. De har også publisert selve reklamevideoen. 

Les hele klagen mot Nettavisen her - og hele klagen mot KK her

På bakgrunn av dette har han valgt å klage begge mediene inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på punktene 2.6 (Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold) og 2.7 (Unngå ukritisk videreformidling av PR-stoff). Klungtveit ber også mediene svare for seg når det gjelder punkt 2.8 (Kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon).

– Her er ikke bare reklamemateriellet viderebrakt - tildels ord for ord og uredigert, men også helhetlig presentert på en måte som virker mer i tråd med ønskene fra den kommersielle aktøren enn med lesernes interesser. Om det skulle vise seg at Nettavisen og KK framstiller fiktive/konstruerte intervjuer fra reklamemateriell som journalistisk utført, er det alvorlig for troverdigheten, skriver han i klagen. 

Klungtveit mener artiklene ligner på tekstene som er merket med «annonse». Han skriver i klagen at Nettavisen og KK fra før er kjent for å bygge ned skillet mellom reklame og journalistikk gjennom annonser som ligner på det redaksjonelle innholdet ved siden av. Da mener han det er ekstra betenkelig at den forsøksvis journalistiske delen av nettstedene bidrar til å øke forvekslingsfaren ytterligere.

«Flinkest i klassen»

Nettavisen forsvarer publiseringen med at saken har nyhetsverdi siden Tomine Harket, som de mener er en megastjerne for målgruppen, frontet kampanjen. Ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum viser i tilsvarsrunden til flere eksempler der reklamekampanjer selv har blitt nyheten. Han viser til at Nettavisen forsøkte å få et eget intervju med Harket, men at da det ikke lot seg gjøre, valgte de å publisere innholdet de fikk fra Max Factor. Han viser for øvrig til at flere spørsmål er fjernet, da disse var for nært tilknyttet merkevaren.

Nettavisen mener de har merket stoffet og at det ikke fremstår som et intervju, som Klungtveit hevder, og viser til at det i teksten står: «Side2 har fått tilgang til en Q&A med Max Factor og Tomine, hvor hun svarer på ti skjønnhetsspørsmål». 

Stavrum skriver at det daglig skjer at nyhetsjournalister klipper og limer fra formuleringer i presseskriv fra idrettsbegivenheter, konsertarrangører, filmselskaper eller andre bedrifter. Også i den politiske journalistikken blir det i utstrakt grad benyttet tekster fra utenforstående byråer. Han mener det skjer daglig at svar og formuleringer fra politikere, statsråder og statsminister både blir forfattet og sendt på mail fra de respektives kommunikasjonsavdelinger og framstilt som intervjuer i de største mediene.

– Om klageren eller PFU skulle ønske å slå ned på denne praksisen, vil vi sterkt anbefale å heller ta tak i problemet der det er størst, ikke forsøke å henge ut et stoffområde som klageren tydeligvis oppfatter som «mindreverdig» i forhold til sine egne mer høyverdige interesser - og dessuten tydelig merket.

Stavrum er uenig med Klungtveit i at Nettavisen er kjent for å bygge ned skillet mellom reklame og journalistikk. Tvert om mener han Nettavisen er en av de flinkeste i klassen på dette området, etter flere års erfaring.

– Beklagelig

KK på sin side takker Klungtveit for hans årvåkenhet og innrømmer at dette ikke er «100 prosent uavhengig journalistikk». 

– Det er alltid beklagelig når det går litt fort i svingene og når innholdet i en pressemelding får altfor stor plass i en sak, heter til i deres tilsvar. 

KK viser også til at det er en stor nyhet at Tomine Harket frontet kampanjen, og at de lenge forsøkte å få et eget intervju med henne. Også i deres sak ble spørsmålene som var for nært knyttet til Max Factor fjernet, og de valgte å bruke Scanpix-bilder framfor de som ble sendt med Q&A’en. Det heter også i tilsvaret til KK at iveren for å få nyheten ut så fort som mulig nok overgikk å bruke mer tid på å få tak i Harket. De kaller KK en uheldig glipp.

– I en ideell journalistisk hverdag burde selvsagt alle pressemeldinger kun ha dannet utgangspunkt for videre journalistikk. Men denne saken vurderte vi som en kjapp nyhetssak til våre lesere, og ikke vurdert som en sterk nok sak som vi skulle bruke mye ressurser på.

KK har i ettertid oppdatert saken med egne sitater fra Tomine Harket. 

Både KK og Nettavisen avviser at det er noen binding mellom redaksjonen og Max Factor. Heller ikke Klungtveit tror at det var annonsørbindingen til Max Factor som utløste det han kaller «redaksjonenes ukritiske håndtering av PR-stoff fra samme aktør».

Parallellklagen skal behandles i Pressens Faglige Utvalg tirsdag. Journalisten overfører klagen. 

Powered by Labrador CMS