Dagspressens reklame=inntekter raser videre ned

Har tapt 168 millioner reklamekroner på ett år.

Publisert Sist oppdatert

Den siste statistikken over reklameomsetning gjennom Mediebyråforeningens medlemmer viser at dagspressen fortsetter det dramatiske fallet. Per september har papiravisene sett 24,4 prosent av reklameinntektene siden samme måned i fjor.

Det er en nedgang på 168,5 millioner kroner fra 691 millioner kroner i fjor til 522,5 millioner kroner i år. Dagspressens andel av all den rapporterte omsetningen har falt fra 10,3 prosent i fjor til 7,9 prosent i år.

TV opplever igjen en svak vekst på 0,5 prosent etter fallet mediekanalen så i august måned. Fjernsyn hadde en reklameomsetning på 2,53 milliarder kroner i september sammenlignet med 2,51 milliarder kroner på samme tid i fjor. TV har i løpet av det siste året økt sin andel av reklamekaken fra 37,5 prosent til 38,4 prosent.

Programmatisk vokser videre

Også internett ser fortsatt vekst. Alle internettkategoriene omsetter nå samlet for 2,13 milliarder kroner, opp 9,1 prosent fra 1,95 milliarder kroner i fjor.

Men bannerannonser, rapportert som display, fortsetter fallet. Hittil i år har bannere dratt inn 606 millioner kroner, ned 24,5 prosent fra 803 millioner kroner i fjor.

Den største veksten ser vi på programmatiske annonser og nettverksannonser. Så langt i år har gruppen omsatt for 490 millioner kroner, opp 75,2 prosent fra 280 millioner kroner i fjor.

Reklame gjennom sosiale medier vokser nesten like mye, med 71,4 prosent fra i fjor. Sosiale medier har omsatt reklame for 326 millioner kroner i år, opp fra 190 millioner kroner i fjor.

Kategoriene for søk og video fortsetter også veksten med henholdsvis 19,7 og 18,5 prosent fra i fjor. Søk har så langt i år omsatt for 333 millioner kroner mot 278 millioner kroner i fjor og video har omsatt for 172 millioner kroner sammenlignet med 145 millioner kroner i fjor.

I likhet med banner faller reklameomsetningen på mobil, ned 21,1 prosent fra 254 millioner kroner i fjor til 200 millioner kroner i år.

Fall for resten

Blant andre mediegrupper er det et bredt fall. Omsetningen på radio er ned 10,5 prosent fra 308 millioner kroner til 276 millioner kroner.

Ukepresse og magasiner er ned 16 prosent fra 112 til 94 millioner kroner.

Og fagpressen faller 17,3 prosent fra 26 til 21,5 millioner kroner.

Samlet faller all den målte reklameomsetningen med 1,9 prosent fra 6,71 milliarder kroner til 6,58 milliarder kroner.

Mediebyråforeningen måler netto innrykket medieomsetningen etter rabatter men før provisjoner.

Powered by Labrador CMS