Breiviks forklaring blir ikke TV-sendt

Men mediene får overføre andre deler av 22. juli-rettssaken.

Mediene får ikke lov til å TV-overføre terrortiltalte Anders Behring Breiviks forklaring under 22. juli-rettssaken. Dermed har Oslo tingrett kun innvilget deler av søknaden fra en samlet norsk presse.

Vitner

Heller ikke vitneforklaringer fra de som ble skadet av bomben i Regjeringskvartalet eller under skytingen på Utøya kan TV-sendes.

Samtidig gir retten mediene lov til å TV-overføre åpningen av rettssaken, aktor og forsvarers innledninger, samt de avsluttende prosedyrer.

Retten vil senere ta stilling om såkalte profesjonelle vitner, som politietterforskere og lignende, skal kunne sendes. Unntak er gjort for obdusentenes forklaringer.

Stillbilder

Avgjørelsen om de sakkyndiges forklaringer kan overføres tas av tingretten under hovedforhandlingene.

Stillbildefotografering følger de samme reglene.

Det er Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening som på vegne av alle mediene i fjor søkte om å få fotografere og videofilme under rettsforhandlingene.

Pressen søkte om å få sende mer enn det som er normalt under en rettsak med begrunnelsen om «å sikre at norsk allmennhet får best mulig innsyn og kontroll med domstolenes behandling av det som må kalles den groveste forbrytelsen siden 2. verdenskrig», som det het i søknaden.