Journalist Robin Røkke Johansen i Finnmark Dagblad. Foto: Iselin Hustad/Finnmark Dagblad
Journalist Robin Røkke Johansen i Finnmark Dagblad. Foto: Iselin Hustad/Finnmark Dagblad

PFU-frikjent ikke fornøyd

Finnmark Dagblad ble innklaget til PFU, nå klager avisen til Sivilombudsmannen.

Publisert Sist oppdatert

Journalist Robin Røkke Johansen i Finnmark Dagblad (FD) kunne tirsdag notere seg »seier» mot Finnmark fylkeskommune i PFU, som konkluderte med at han ikke hadde brutt god presseskikk.

Men journalisten slår seg ikke til ro med det. Han klager nå inn fylkeskommunen til Sivilombudsmannen. Det gjør han fordi han nektes innsyn i arbeidsmiljørapporten som ga opphav til de PFU-innklagede oppslagene.

– Urettferdig kritikk

Klagen på FD dreide seg om to oppslag i avisen med grunnlag i en arbeidsmiljøundersøkelse blant ansatte ved skoler i fylket. FD intervjuet lærere anonymt, og slo påstandene deres om trakassering fra rektor stort opp.

Johansen fulgte behandlingen av klagen direkte på Journalisten. Se behandlingen av saken her.

Han bet seg merke i kritikken som gikk på at han ikke hadde fremskaffet dokumentasjon på påstandene om trakassering. Flere utvalgsmedlemmer mente han med offentlighetsloven i hånd kunne fått tak i rapporten. Johansen mener kritikken er urettferdig.

– Jeg har brukt mye tid på å skrive e-poster og sitte i telefonen for å få Finnmark fylkeskommune til å oppfylle bestemmelsene i offentlighetsloven og dermed utlevere materialet. Men fylkeskommunen nekter.

Fylkesmannen avslo

Johansen klaget i første omgang til fylkesmannen, som ga fylkeskommunen medhold. Begrunnelsen som brukes er at offentlig innsyn kan føre til at ansatte vegrer seg for å delta i lignende undersøkelser i fremtiden.

Johansen tok deretter kontakt med Norsk Presseforbund, som ved jurist Kristine Foss slo fast at offentligheten har rett til innsyn i rapporten.

Nå forbereder altså journalisten en klage til sivilombudsmannen, og han har stort håp om å vinne fram.

– Selv om det er langt fra Vadsø til Oslo, skal fylkeskommunen respektere sentrale bestemmelser. Vi bøyer ikke av for trassige byråkrater. Det er veldig viktig at offentligheten får vite hvordan arbeidsmiljøsituasjonen egentlig er ved skolene.