Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt. Foto: Steinar Aslaksen/Rødt
Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt. Foto: Steinar Aslaksen/Rødt

Rødt står uten svar i mange mediepolitiske spørsmål

Tar ikke stilling til en rekke spørsmål på mediefeltet, mediansvarslov, momsfritak og hvordan frilansere kan sikres rimelig vederlag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Som Journalisten skriver mandag har Norsk Journalistlag (NJ) stilt 16 spørsmål om mediepolitikk til de ni største partiene, som alle kjemper om å komme inn på Stortinget fra i høst.

I svarene kommer det blant annet fram at både dagens regjeringspartier og flere mulige støttepartier til en eventuell ny regjering er skeptisk til å gi mediebransjen et tidsbegrenset fritak for arbeidsgiveravgift. Det kommer også fram at det kun er Venstre som er tydelig på at de ønsker å overføre eierskapet av NRK fra Kulturdepartementet til en selvstendig stiftelse.

Rødt uten stilling

Blant de andre svarene kommer det fram at det er bredt flertall for en medieansvarslov. Noen få partier reserverer seg kun på innholdet i en slik lov. Saken ligger for tiden til utredning i Kulturdepartementet etter at en samlet Familie- og kulturkomité på Stortinget ba regjeringen om å gjøre dette.

– Vi er skuffet over at det ikke kom i revidert nasjonalbudsjett. Her er partiene helt enig. Dette trenger ikke å utgreies mer. Dette er noe som haster, sier leder Hege Iren Frantzen i NJ.

Det er også flere partier som mener at redaktørene også bør ha ansvar for kommentarfelter og nettdebatter.

Og både dagens regjeringspartier og dagens opposisjon er positive til å utvide momsfritaket til å inkludere fagmedier som publiserer nyheter og aktualitet.

Ett parti skiller seg ut på en litt annerledes måte: Rødt svarer på en rekke av spørsmålene fra NJ at «det har vi ikke tatt stilling til». Det gjelder:

• spørsmålet om medieansvarslov

• redaktøransvaret for kommentarfelt og nettdebatter

• hvordan frilansere kan sikres rimelig vederlag ved overdragelse av opphavsrett

• styrking av kildevernet

• varslervern

• hvilke sanksjoner som kan brukes mot de som ikke følger offentlighetsloven

• styrking av offentlighet i rettspleien

• momsfritak til fagblader

• senking av tak for produksjonstilskudd til 27 prosent av driftsutgiftene

• konkurransesituasjonen for mediene med Facebook og Google

Det partiet ér tydelig på, er at de ikke ønsker å overføre eierskapet av NRK til en selvstendig stiftelse eller å gi tidsbegrenset fritak for arbeidsgiveravgift. De er kritisk til å gi statlig støtte til en kommersiell allmennkringkaster. Og de ønsker å øke pressestøtten, men har ikke satt noe konkret tall.

NJ-leder Hege Iren Frantzen sier hun er overrasket og skuffet over at Rødt ikke har utformet en mer detaljert mediepolitikk.

– Jeg hadde forventet at Rødt gikk mer inn i de problemstillingene som vi har spurt dem om, som skattelegging av Facebook og Google, eller det å sikre frilansere, sier Frantzen.

Rødt svarer kritikken med at det var mange og detaljerte spørsmål fra NJ.

– Vi er lite parti med få ressurser. Men så fort vi er på plass på Stortinget vil vi ha mulighet til å følge opp et bredere spekter av saker. Likevel så vil jeg mene at de store linjene i mediepolitikken kommer fram av det vi svarer, sier Rødts pressekontakt Iver Aastebøl til Journalisten.

Kårer ingen vinner

NJs leder vil ikke utrope noe parti som «vinner» av mediepolitikken.

– Det skal jeg være forsiktig med. Jeg merker meg at mange har satt seg inn i mediepolitikken. Og vi har selv skrevet hva NJ mener, så kan andre gå inn og lese det.

NJ-lederen vil heller ikke trekke noen spesielt fram, eller advare mot noen partier.

– Det som er viktigst for oss er at vi får politikere som er engasjerte i mediepolitikken, og som er opptatt av å finne gode løsninger for norske medier. Vi er opptatt av at det er partier som vil noe.

Powered by Labrador CMS