Roger Solheim. Foto: Martin Huseby Jensen
Roger Solheim. Foto: Martin Huseby Jensen

Vurderer mediemelding

Journalistforbundet og MBL usikre på hvor statssekretæren vil.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

De siste årene har Kulturdepartementet nedsatt utvalg som har sett på mediestøtten. Et annet utvalg har sett på medieansvaret. Og et tredje utvalg har frist på seg til 31. mars neste år med å gå gjennom medieeierskapet.

Mediestøtten blir trolig lagt om ved kunngjøringen av statsbudsjettet om ett år. Høringsrunden rundt medieansvaret er utsatt til senere denne måneden etter terrorangrepene 22. juli. Dermed blir også selve behandlingen forsinket.

Ti år siden sist

Disse gjennomgangene fra utvalgene kan ha utløst et behov, sett fra departementets side, for å gå gjennom hele Medie-Norge. Det er nå ti år siden forrige mediemelding, «I ytringsfrihetens tjeneste», ble lagt fram for Stortinget.

Siden den gang har staten fått større ansvar for medieområdet ved at Grunnlovens § 100 har tatt inn at «Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig samtale.» Og den digitale utviklingen har skutt fart videre.

– Det kan være bra å sette foten i bakken og se på hele området. Men dette er bare løse tanker, sier statssekretær Roger Solheim, som også poengterer at dette er uavhengig av utvalgene.

Statssekretæren sier videre at man må komme tilbake til hva arbeidet med en slik rapport vil innebære og sier videre at det uansett vil være dumt å spekulere i.

Iverksette forslagene

– Det jeg mener det er behov for nå, er at man iverksetter forslag som er kommet på bordet. Vi har behov for konkret handling i stedet for nye store rapporter, sier NJ-leder Elin Floberghagen.

NJ-lederen spør seg om hva departementet ved Solheim ønsker å oppnå med dette, og undres om hva som er tilleggsverdien ved en slik rapport er. Floberghagen understreker samtidig at det er vanskelig å kommentere bastant når det ikke forligger et konkret forslag om hva rapporten skal inneholde.

Holde fokus

MBL-direktør Randi Øgrey sier at hun opplever signalene fra statsråd Anniken Huitfeldt i statsbudsjettet som at det nå vil bli tatt tak i mediestøtten. Nå er det aller viktigst å holde farta i prosesser som allerede har resultert i innstillinger.

– Det er viktig å holde fokus på det som er utredet fra mediestøtteutvalget, sier MBL-direktøren og viser til varsel om endringer i mediestøtten i statsbudsjettet for 2013.

Powered by Labrador CMS