NRKJ er usikker på hvordan kuttene i NRK vil slå ut

Om rundt ett år skal NRK ha omtrent 40 færre fast ansatte enn i dag. NRKJ etterlyser fokus på kompetanse.

Publisert Sist oppdatert

Styret i NRK har vedtatt å kutte 50 årsverk i løpet av 2018. Det meldte Medier24 tirsdag.

Vedtaket er gjort i form av at styret har redusert det såkalte bemanningstaket, som er tall på hvor mange fast ansatte NRK maksimalt kan ha, fra dagens 3.450 til 3.400. Ettersom NRK allerede i dag har 10 færre enn dagens tak, altså 3.440 fast ansatte, vil kuttet trolig være på rundt 40 ansatte.

– Reelt er det 40, sier nestleder Rolf Johansen i NRKJ.

Han sier at det er knyttet usikkerhet til hvor og hvordan vedtaket vil slå ut, men han er ikke veldig overrasket eller bekymret over at taket på fast bemanning reduseres.

– Jeg er ikke bekymret for bemanningstaket i seg selv. Men vi vet ikke hvor kuttene vil slå ut. Programdivisjonene er mer skjermet enn andre områder som administrasjon, støttefunksjoner og teknologi. For å forenkle det veldig må nyhetene spare én krone der administrasjon og andre må spare to.

Naturlig avgang neppe nok

Bekymringen fra NRKJ, som organiserer 1.700 journalister i NRK, er mer knyttet til at kompetanse kan forskyves. Johansen bruker et eksempel om at dersom NRK ser et behov for 50 nye utviklere som skal kode digital historiefortelling, så betyr det at det må reduseres med 50 et annet sted.

– Da kan det fort bli journaliststillinger som ryker. Men det mener vi kan unngås med kontinuerlig kompetanseheving av medarbeiderne på huset. Det er ikke noe NRK er uenig med oss i heller, men vi etterlyser strategisk kompetanseheving av medarbeiderne.

– Er programdivisjonen skjermet for kuttene?

– Det blir kutt i programdivisjonen også, men betydelig mindre enn i andre avdelinger. Det skal brukes ostehøvelprinsippet, så det blir en prosent.

NRKJ-nestlederen sier at nedbemanningen neppe kan løses gjennom naturlig avgang alene, fordi det vil trolig være behov for å erstatte flere av de som slutter naturlig gjennom å gå over til pensjonstilværelsen eller jobbskifte. NRKJ mener at NRK bør rekruttere internt ved naturlig avgang.

– Da er det viktig å ha kompetansen på plass internt.

Sluttpakkene, som Johansen sier har vært et kontinuerlig tilbud over tre år, fortsetter å løpe.

– Det er et tilbud til alle under forutsetning om at du ikke trenger å erstattes. Så blir det opptil den lokale ledelsen å vurdere det.

– Når vet dere mer om hvordan dette vil ramme programvirksomheten?

– Det vet vi ingenting om. Dette vedtaket kan også bety mer ekstern produksjon. Vi har konstante nedbemanningsrunder gående, og er ikke i mål med alle som pågår fortsatt.

Når det gjelder bruken av vikarer og midlertidige sier Johansen at denne har ligget stabil i NRK de siste årene.

– Men vi ser en forskyvning av færre klassiske vikarer og tilkallingsvikarer, men flere som utfører midlertidig arbeid.

Ikke dramatiske

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier til Journalisten at kuttene skal skje innen utgangen av fjoråret. Han vet ikke hvor de vil skje, men de er lagt opp til å ramme mindre i programproduksjonen enn i støttefunksjoner og drift.

– Jeg er veldig opptatt av at vi ikke skal starte året med å definere det. Vi skal utvikle dette underveis. Vi er trent i dette nå etter å ha jobbet med omstilling i flere år, sier Eriksen.

Fagforeningen NTL, som også organiserer ikke-redaksjonelle medarbeidere i NRK uttrykte over Medier24 større bekymring for at kutt i administrative stillinger ikke nødvendigvis skjermer programvirksomheten.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Rolf Johansen sitter i Journalistens styre.

Powered by Labrador CMS