Mediefolk:

Rolf Nordberg (55)

slutter som sjefredaktør i Glåmdalen i løpet av året. Når etterfølgeren er utpekt går han over i en annen stilling i avisen, og vil bruke mye av arbeidstiden på å skrive. Nordberg har vært sjefredaktør i Glåmdalen i ti år.