– En dårlig lov er verre enn ingen lov, sa konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen. Her sammen med konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted og konserndirektør Stig Finslo i Edda Media. Foto: Birgit Dannenberg
– En dårlig lov er verre enn ingen lov, sa konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen. Her sammen med konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted og konserndirektør Stig Finslo i Edda Media. Foto: Birgit Dannenberg

– Dårlig lov er verre enn ingen lov

Verken NJ eller toppsjefer i norske mediekonserner vil beholde dagens eierskapslov. Men koden for hvordan mediemakt skal måles har ingen klart å knekke.

I mai nedsatte kulturminister Anniken Huitfeldt en arbeidsgruppe som skal gjennomgå dagens medieeierskapslov. Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling innen april neste år. Nå i november og desember har gruppen invitert aktører til å legge fram sine innspill for gruppen.

«Eierskapsseminar»

NJ må ha et standpunkt om ny eierskapslov før 8. desember da organisasjonen er invitert til å legge frem sitt syn for arbeidsgruppen. Derfor ble det arrangtert eierskapsseminar hvor toppsjefene i Edda, A-pressen og Schibsted til deltok.

Undermøtet kom det fram at toppsjefene støtter intensjonene i loven om å sikre ytringsfrihet og mangfold. Men derfra mener de det er ganske langt til å beholde dagens lov.

Langsiktige eiere

– En dårlig lov er verre enn ingen lov, sa konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen.

Han tok til orde for at det er nødvendig med en regulering som legger til rette for langsiktige norske medieeiere, og viste til sin egen eier LO som eksempel.

Konserndirektør Stig Finslo i Edda Media fulgte imidlertid opp med å si at også han lenge trodde han hadde langsiktige eiere i Orkla Media. Som kjent ble medieselskapene i Edda solgt til Mecom i 2006.

Annonsekroner

Kampen om annonsekronene ble gjentatte ganger trukket fram som argument for at dagens lov må mykes opp eller fjernes helt.

– Det vil svekke oss å ikke ha toneangivende eiere. Bransjen må være attraktiv å eie i, og den må også gi avkastning. Mens vi regulerer i vei går pengene over Atlanteren, sa Eriksen, med klar adresse Google og Facebook.

– Jeg er bekymret for hvem som skal finansiere gravende journalistikk. Vi ser at det blir marginalisert i amerikanske aviser, sa Schibsted-sjef Rolv Erik Ryssdal, og la til at hans selskap mener dagens konkurranselov holder for å regulere medieeierskapet i Norge.

– Trenger konsolidering

Dersom myndighetene skulle velge å beholde en medieeierskapslov etter gjennomgangen mener Ryssdal at de lokale og regionale begrensningene må oppheves. I tillegg sa han at den nåværende begrensningen på en eierandel på 1/3 av dagspresseopplaget må heves til 40 prosent.

– Jeg tror avismarkedet trenger en ytterligere konsolidering, sa Ryssdal videre.

Thor Gjermund Eriksen sa seg enig i at både måling av dagspresseopplaget og en grense på 1/3 må bort.

– En grense på 33 prosent telt av papiropplaget er ikke verneverdig, sa Eriksen.

NJ lettet på sløret

Leder Elin Floberghagen i NJ lettet samtidig litt på sløret av hva NJ kan komme til å lande ned på. Også NJ mener at dagens lov er gammeldags.

– Vi deler utgangspunktet om at dagens lov ikke henger sammen med morgendagens mediemarked. Men hvilke måleinstrumenter skal vi bruke for å måle mediemakt? spurte hun toppsjefene i panelet.

Men hun fikk ikke noe godt svar utover Finslo tok til orde for at TNS Gallups’ undersøkelse Forbruker og Media kan være et verktøy. Finslo la senere til at ingen ønsker Berlusconi-tilstander i Norge.

– Vi må unngå en Berlusconi-situasjon, det tror jeg alle er enige om, sa Finslo.

Privilegier

Til tross for skepsisen mot dagens lov tok Eriksen likevel til orde for at en medieeierskapslov kan gi noen fordeler.

– Vi er en spesiell bransje som trenger noen privilegier, som momsfritak. Privilegier som momsfritak og pressestøtte gjør det enklere å argumentere for en lov, sa Eriksen.

Powered by Labrador CMS