Kraftig resultatfall for Romerikes Blad

Driftsresultatet redusert med mer enn fjerdedel på ett år.

Publisert Sist oppdatert

Romerikes Blad (RB) var gamle A-pressens største avis, og er fortsatt blant de største økonomiske bidragsyterne i dagens Amedia.

Avisen med hjemmeredaksjon på Kjeller i Lillestrøm leverte et driftsresultat på 28,8 millioner kroner i fjor. Men resultatet stuper 26,5 prosent fra 39,2 millioner kroner året før. Vi må tilbake til begynnelsen av 2000-tallet for å finne tilsvarende kronemessig svake resultater fra mediehuset.

Driftsmarginen endte likevel på solide 16,7 prosent i fjor - dog mot enda sterkere 19,2 i 2015.

– Endringer i medievaner med overgangen til en digital mediehverdag utfordrer driften og utfordrer de tradisjonelle forretningsmodellene. Dette gjelder spesielt nkyttet til annonseomsetningen, skriver styret i årsberetningen.

Omsetning under 200 mill.

Også omsetningen faller kraftig for Romerikes Blad, om enn ikke like mye. Samlet er inntektene ned 15,3 prosent til 172,8 millioner og bikket dermed for første gang siden 1999 under 200-millionersgrensen.

Til tross for nedgang i både omsetning og resultat leverer RB fortsatt en solid sum penger i form av et årsresultat til eieren på 21,4 millioner kroner. Det er for eksempel mer enn hva både Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen gjør hver for seg til Schibsted.

RBs styre skriver at - som i mange andre aviser - går annonseinntektene ned, mens abonnementsinntektene øker. Opplagsinntektene er opp 6,7 prosent, opplyser styret, som også har høyt fokus på kostnader:

– Sum driftskostnader utgjør 144 millioner kroner og er redusert med 12,7 prosent i forhold til 2015.

Engangskostnader på 4,8 millioner kroner for fristilling av leide lokaler belaster regnskapet negativt.

Kostnadskutt

Selskapet hadde 67 ansatte ved utløpet av fjoråret, både hel- og deltidsansatte inkludert.

Styret skriver at RB gjør betydelige grep for å møte endrede leservaner og konkurransesituasjonen.

– Digitaliseringen er blitt mer omfattende og mer tydelig i takt med at avisbransjen er i en omstilling til en flermedial hverdang. I takt med disse endringene arbeider virksomheten ut i fra en strategi med en målsetting om å etablere langsiktige og bærekraftige digitale abonnementsmodeller i lesermarkedet, heter det i årsberetningen.

Styret varsler at selskapet må være forberedt på ytterligere omstilling i fremtiden.

– Det gjøres løpende vurderinger av mulige rasjonaliseringsgevinster ved bruk av ny teknologi og økt effektivitet.

Fornøyd med resultat, bekymret for inntektsfall

Ifølge Journalistlagets lønnsstatistikk var det 25 medlemmer av redaksjonsklubben i fjor, ned ett medlem fra 2015.

– Vi gleder oss over et nytt godt årsresultat, med en solid driftsmargin. Romerikes Blad har en sterk posisjon og en sunn økonomi. Driftsmarginen er høyere enn både i 2012, 2013 og 2014. Godt redaksjonelt innhold blir stadig viktigere i arbeidet med å forbedre lesertallene, skriver leder Kjell Aasum i redaksjonsklubben i en e-post til Journalisten.

Han legger til at første halvår av 2017 har utviklet seg positivt med mange nye abonnementssalg.

– Ikke minst gjør vi det bra digitalt, i tråd med de prioriteringene vi har gjort. Inntektsfallet og utviklingen i annonsemarkedet bekymrer, men vi jobber målrettet og knallhardt – og heldigvis i et av landets mest spennende vekstområder. Vi tror vi nå skal holde stillingen, vi er optimister.

Eieren henter ut penger

I likhet med andre Amedia-aviser henter ut tidligere opptjente overskudd slik at egenkapitalen til RB reduseres fra 16,1 til 4 millioner kroner. Amedias konserndirektør Gisle Torheim har overfor Dagens Næringsliv (DN) forklart årsaken til at de gjør det med at de for konsernet samlet sparer skatt på renter.

– Det blir et betydelig beløp over flere år, ellers hadde vi ikke gjort det. Vi vil sitte igjen med mer penger som vi kan bruke til å dyrke god journalistikk, sa Torheim til DN.

Administrerende direktør Kjell Frostrud Johnsen i Romerikes Blad hadde ikke anledning til å kommentere tallene.

Powered by Labrador CMS