Leder Alf Bjarne Johnsen i PFU. Foto: Andrea Gjestvang
Leder Alf Bjarne Johnsen i PFU. Foto: Andrea Gjestvang

PFUs sekretariat innstiller på nytt brudd fra Adresseavisen

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler Rune Olsøs og Overvik Utviklings klager på Adresseavisen i dag.

Publisert Sist oppdatert

Det er klagene fra Arbeiderparti-politiker og eiendomsutvikler Rune Olsø og Overvik Utvikling, begge mot Adresseavisen, som står i fokus i denne månedens møte.

Klagene gjelder flere artikler i Adresseavisen i fjor om hvordan flere omstridte områder i Trondheim har blitt regulert til boligformål. Olsø og Overvik Utvikling mener Adressa brøt god presseskikk på flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Sekretariatet innstilte på at Adresseavisen brøt Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse og 4.17 om leserkommentarer i Overvik Utviklings klage gjennom den mildere formen kritikk på begge punkter.

Les mer om denne saken her.

I klagen fra Rune Olsø, som behandles nå, innstiller sekretariatet på at Adresseavisen har brutt god presseskikk på VVPs punkter 4.4 og 4.17.

Følg møtet direkte

Saken fortsetter under videovinduet.

– PFU har likevel forståelse for at klager reagerer på hvordan formuleringen stod i en tittel på Facebook; det stod at klager «skjulte» tomteavtalen. Utvalget mener at Adresseavisen ikke hadde grunnlag for å skrive dette, og viser til punkt 4.4, som slår fast at overskrifter ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet. Avisen manglet dekning for at Olsø aktivt har gått inn for å skjule den omtalte tomteavtalen, skriver utvalget om 4.4-bruddet, og fortsetter slik om 4-17-bruddet:

– Når det gjelder leserkommentarene som stod på Adresseavisens nettsider og på Facebook, understreker utvalget at disse omfattes av Vær Varsom-plakaten. Kommentarer som bryter med god presseskikk, skal fjernes så raskt som mulig, jf. punkt 4.17. I flere kommentarfelt ble klager anklaget for korrupsjon og misbruk av sin politiske stilling. Utvalget mener at klager hadde krav på samtidig imøtegåelse av disse beskyldningene. I en av artiklene var kommentarfeltet preget av flere negative utsagn om klagers karakter, så vel som sterke beskyldninger av faktisk art. En av meldingene hadde dessuten et innhold som kunne leses som oppfordring til skadeverk og trakassering. Vær Varsom-plakaten sier at mediene skal vektlegge saklighet og omtanke i det som publiseres, og PFU mener at både enkeltkommentarer og kommentarene samlet sett var i strid med dette. PFU merker seg at Adresseavisen fjernet alle kommentarene da klager tok kontakt rundt to måneder etter publisering. Dette var imidlertid for sent. Flere av kommentarene burde vært fjernet etter kort tid. 

Powered by Labrador CMS