Foto: Jan Fredrik Frantzen/Kommunikasjonssenteret UNN
Foto: Jan Fredrik Frantzen/Kommunikasjonssenteret UNN

iTromsø felt i PFU

Brøt regelen om å gi samtidig imøtegåelse.

Publisert Sist oppdatert

Det konkluderte utvalget med i møte tirsdag. Saken gjaldt et leserinnlegg i avisen der det ble fremmet påstander om at Helse Nord RHF og Universitetetssykehuset i Tromsø (UNN) brøt loven om offentlig anbud ved anskaffelse av elektronisk pasientjournal.

Det var Helse Nord som klaget leserinnlegget inn for PFU for ikke å ha fått imøtegå påstandene samtidig.

Klager fikk altså medhold i utvalget, som konkluderte:

«Pressens Faglige Utvalg konstaterer at iTromsø er enig med klageren om at innlegget, i den form det hadde, ikke skulle vært publisert uten et tilbud fra avisen om samtidig imøtegåelse. Innlegget inneholder påstander av faktisk art som utløser en slik rett for klager til å få ta til motmæle. Når så ikke skjedde var ikke den påfølgende beklagelsen tilstrekkelig til å oppveie overtrampet. Det foreligger derfor brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det heter: “De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.”»

Utvalgsmedlem Henrik Syse fra allmennheten og Tone Angell Jensen fra redaktørene tok ordet for å slutte seg til konklusjonen.

– Man kan reflektere over krenkelsesbegrepet og at terskelen for å bli krenket er senket betraktelig innenfor offentlig sektor. Det må man ta til etteretning. Men det må også skjerpe redaksjonene til å luke ut de begrepene som utløser 4.14 om samtidig imøtegåelse. Det første redaksjonene bør se på er påstander om straffbare forhold. Der står 4.14 vidåpen. Det må være åpenbart for enhver debattredaktør, oppsummerte utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen, som til daglig jobber som journalist i VG.

Powered by Labrador CMS