Per Axel Koch synes det er rart at A-pressen mener de kan omgå loven når de kjøper Edda Media.
Per Axel Koch synes det er rart at A-pressen mener de kan omgå loven når de kjøper Edda Media.

Polaris gir ikke opp Edda

Har lagt inn tilsvarende bud som A-pressen. Mener loven er på deres side.

Publisert Sist oppdatert
A-Pressen kjøper Edda Media – klart i strid med Medieeierskapsloven 
Det er med undring vi leser at A-pressen mener at kjøpet av Edda Media kan godkjennes innenfor 
gjeldende Medieeierskapslov. Det som er et faktum i saken er at bestemmelsen vedrørende 
krysseierskap gjør at oppkjøpet ikke kan godkjennes fordi begge mediekonsern har mer enn 10 
prosent andel av det nasjonale markedet slik det er definert i Mediaeierskapsloven.  Vi observerer 
også med undring at Thor Gjermund Eriksen ved gjentatte anledninger har hevdet at A-pressen ikke 
vil selge noen av medievirksomhetene som nå er kjøpt. Ifølge Medieeierskapsloven må A-pressen
selge aviser med et samlet opplag på 58.000 eksemplarer i Vestviken og 50.000 eksemplarer i 
Østviken for å komme under den maksimale regionale grensen på 60 % i disse to markedsområdene.
Denne grensen oppfatter vi som absolutt, og har selv måttet tilpasse oss den regionale grensen ved 
flere anledninger.  Vi forutsetter at loven er lik for alle aktører i bransjen, og at det ikke gjøres 
tilpasninger i rammebetingelsene for enkeltaktører. Selv om enkeltaktører argumenterer for at 
Medieeierskapsloven er lite hensiktsmessig og bør endres, så vil gjeldende Medieeierskapslov, ifølge
våre kilder, tidligst kunne endres i 2013.
Etableringen av Polaris Media i 2008 var en direkte konsekvens av gjeldende Medieeierskapslov.  
Polaris Media har på kort tid fått en sterk og ledende posisjon fra Nordvestlandet til Finnmark og har
bidratt til en mer dynamisk mediestruktur i Norge. Polaris Media ønsker å kjøpe Edda Media, en 
løsning vi mener vil vært spennende og industrielt riktig både for Polaris Media og Edda Media.  En 
slik løsning ville medført at vi ville fått tre omtrent like store mediehuskonsern i Norge, hvor av det 
ene med hovedkontor utenfor Oslo. Vi vil bekrefte at vi den 1. desember 2011 sendte et nytt og økt 
bud for kjøp av Edda Media til Mecom som vi mener var konkurransedyktig med budet fra A-pressen.
Vi ønsker å få fram at når Medietilsynet skal vurdere A-pressen’s kjøp av Edda Media er det viktig at 
Tilsynet er kjent med at det eksisterer et alternativ til A-pressen’s kjøp av Edda Media.  En løsning vi 
mener vil være bedre for den norske mediebransjen og mediemangfoldet.  Et nytt mediehuskonsern 
bestående av Polaris Media og Edda Media vil ikke komme i konflikt med Medieeierskapsloven på 
noen områder, ikke nasjonalt, ikke regionalt og heller ikke når det gjelder bestemmelsen vedr. 
krysseierskap.  
Dersom det er ønskelig fra Medietilsynet’s side er vi selvsagt disponible for et møte i sakens 
anledning.

I et brev til Medietilsynet A-pressen argumenterer konsernsjef Per Axel Koch og styreleder Kaare M. Gisvold i Polaris Media med at A-pressens overtakelse er klart i strid med  Medieeierskapsloven.

– Det er med undring vi leser at A-pressen mener at kjøpet av Edda Media kan godkjennes innenfor gjeldende Medieeierskapslov. Det som er et faktum i saken er at bestemmelsen vedrørende krysseierskap gjør at oppkjøpet ikke kan godkjennes fordi begge mediekonsern har mer enn 10 prosent andel av det nasjonale markedet slik det er definert i Mediaeierskapsloven, skriver Koch og Gisvold.

Krysseierskap i mediene reguleres av paragraf 10f i loven.

Undrende

Polaris-toppene stiller seg også undrende til at konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen ved gjentatte anledninger har hevdet at konsernet ikke vil selge noen av medievirksomhetene som nå er kjøpt.

– Ifølge Medieeierskapsloven må A-pressen selge aviser med et samlet opplag på 58.000 eksemplarer i Vestviken og 50.000 eksemplarer i Østviken for å komme under den maksimale regionale grensen på 60 prosent i disse to markedsområdene. Denne grensen oppfatter vi som absolutt, og har selv måttet tilpasse oss den regionale grensen ved flere anledninger.  Vi forutsetter at loven er lik for alle aktører i bransjen, og at det ikke gjøres tilpasninger i rammebetingelsene for enkeltaktører.

Koch og Gisvold viser til at Medieeierskapsloven tidligst vil kunne endres i 2013.

Overfor Journalisten sier Koch at det er uaktuelt for konsernet å kjøpe aviser A-pressen må kvitte seg med for å komme under de regionale begrensningene.

Jeg kan ikke se at det er spesielt interessant å kjøpe enkelttitler på Østlandet. Men Edda Media som sådan hadde vært en interessant konstellasjon, sier Koch.

 Tre like store

Polaris Media mener at en det vil være både spennende og industrielt riktig for begge parter, dersom Polaris får kjøpe Edda Media.

– En slik løsning ville medført at vi ville fått tre omtrent like store mediehuskonsern i Norge, hvor av det ene med hovedkontor utenfor Oslo. Vi vil bekrefte at vi den 1. desember 2011 sendte et nytt og økt bud for kjøp av Edda Media til Mecom som vi mener var konkurransedyktig med budet fra A-pressen, skriver Koch og Gisvold.

Koch sier at Polaris’ bud sto til 5. desember.

– Vi fikk beskjed på søndag om at budet ikke ble akseptert, og det er det selvsagt selger som bestemmer, sier Koch.

– Ønsker dere nå en omkamp om Edda Media?

– Vi påpeker at loven gjelder, og sier at vi er interessert i å overta Edda Media, sier Koch.

De poengterer at når Medietilsynet skal vurdere A-Pressens kjøp av Edda Media er det viktig at tilsynet er kjent med at det eksisterer et alternativ til A-pressen’s kjøp av Edda Media.

 Bryter ikke loven

Polaris-lederne påpeker at et nytt mediehuskonsern bestående av Polaris Media og Edda Media vil ikke komme i konflikt med Medieeierskapsloven på noen områder, ikke nasjonalt, ikke regionalt og heller ikke når det gjelder bestemmelsen om krysseierskap.