Dagbladet tar Schjenken-saken til Strasbourg

Mener dommen fra Høyesterett er i strid med menneskerettskonvensjonen.

Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen bekrefter overfor Journalisten at avisen anker dommen fra Høyesterett. Dermed kan Schjenken-saken havne på bordet til dommerne i Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg.

Anken er sendt fredag, og første ledd i den videre prosessen er nå at domstolen skal avgjøre om de vil ta opp saken til behandling. Men det kan ta tid, opp mot ett år.

Tidligere amulansesjåfør Erik Schjenken er ikke lenger en del av rettsprosessen. Det Dagbladet gjør nå er å bringe norsk lovgiving opp for prøving i Strasbourg. Avisens advokat Frode Elgesem har lang erfaring med å føre saker for domstolen. 

Se Journalistens dekning av Schjenken-saken.

Begrensninger

Det er styret i Aller-eide Berner Media som har bestemt at Dagbladet skal ta saken videre. Ifølge sjefredaktøren mener mediehuset dommen fra Høyesterett bryter med de vilkår Strasbourg har etablert for meningsjournalistikken.

– Dagbladet har vurdert dette grundig, og valgt å gjøre dette av flere grunner. For det første mener vi at Høyesteretts dom ikke er i samsvar med prinsippene om pressens ytringsfrihet, slik denne er beskyttet av EMK artikkel 10. Dernest mener vi Høyesterett legger begrensinger på meningsjournalistikken som vi mener er uheldige for en åpen og sunn debatt om viktige samfunnsspørsmål. Til det helt konkrete i saken er det det å si at diskusjonen om institusjonell rasisme gikk høyt sommeren 2007, og vi mener at den debatten var svært viktig. I denne saken har Høyesterett slått ned på to kommentarartikler og en leder i strømmen av sterke meninger som ble formidlet gjennom hele august 2007, sier Markussen.

Ikke overrasket

Erik Schjenken sier i en kommentar at saken er avsluttet for hans del etter Høyesterett. Men han er ikke overrasket over at Dagbladet tar saken videre.

– Jeg skjønner at de må gjøre det. Men jeg er sikker på at de ikke klarer å nå fram, sier Schjenken, som for øvrig er oppnevnt som vara til Pressens faglige utvalg (PFU) fra i sommer.