NRKJ-leder Sidsel Avlund opplever at svaret fra NRKs ledelse åpner for en annen tidsramme.
NRKJ-leder Sidsel Avlund opplever at svaret fra NRKs ledelse åpner for en annen tidsramme.

Distrikts=nedbemanning kan bli utsatt

NRKJ opplever svar fra ledelsen som en åpning for utsettelse.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag fortalte Journalisten om klubblederne i NRK Trøndelag og NRK Hedmark og Oppland som følte den sentrale ledelsen straffet dem for å ha fulgt tidligere forslag.

Bakgrunnen er framleggelsen av den såkalte standardiseringsrapporten på mandag hvor det ble foreslått å redusere antall årsverk i førstnevnte på mellom 7 og 14, og 15 årsverk i sistnevnte. 

Rapporten, som er satt sammen av et utvalg, har hatt som mandat å se på om distriktskontorene kan standardiseres. En måte å gjøre dette på er blant annet å se på bemanningen versus hvor mange kanaler og sendinger disse publiserer i. Etter kostnadsrunder i 2002 ble NRK Sør- og Nord-Trøndelag slått sammen til ett kontor, det samme skjedde med Hedmark og Oppland. I tillegg til felles distrikter, etablerte de to nye kontorene felles sendinger på nett, TV og radio. Dette er bakgrunnen for regnestykket i rapporten som legges til grunn i forslaget om antall stillinger som skal kuttes. 

Vil høre fagforeningene

Rapporten kom på mandag, onsdag til uken skal det i utgangspunktet konkluderes om dette skal gjennomføres. Dette mente de tillitsvalgte var for kort tid og NRKJ sendte brev til distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen med forespørsel om utsettelse. 

Direktøren sa til Journalisten at dette skulle vurderes, men understreket at utvalget hadde arbeidet med dette siden august, og at de tillitsvalgte hadde vært involvert i dette arbeidet. 

Nå har hun svart NRKJ på deres anmodning.

- NRKs ledelse har svart at vi holder oss til tidsplanen det er lagt opp til foreløpig. Vi skal ha et drøftingsmøte med samarbeidsnivå 1 tirsdag 27. januar og vil naturligvis høre ut fagforeningene da – både hva angår innspill til prosjektet og hvorfor det er viktig å utsette beslutning rundt standardiseringsprosjektet, skriver Gynnild-Johnsen i en epost.

Åpner for drøftinger

Dette er et svar NRKJ-leder Sidsel Avlund opplever som åpent.

- Det betyr at vi på tirsdag skal drøfte videre prosess. Inkludert en eventuell utsettelse av beslutningen.

- Jeg tar det for gitt at NRK tar seg god nok tid til å grundig vurdere våre innspill. Ellers er ikke drøftningene reelle og det er det enighet om at vi skal ha i NRK. 

 

Powered by Labrador CMS