Ny vending i Skup-saken:

Advokat Elin Nykaas og Jens Egil Heftøy. Foto: privat/Martin Huseby Jensen
Advokat Elin Nykaas og Jens Egil Heftøy. Foto: privat/Martin Huseby Jensen

Jens Egil Heftøy erklærer sin egen oppsigelse ugyldig

Surrealistisk at oppsigelse er trukket etter erkjennelse av underslag på 43.000 kroner, sier Skups leder Jan Gunnar Furuly.

Publisert Sist oppdatert

Jens Egil Heftøy har erklært sin egen oppsigelse fra jobben som sekretariatsleder i Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (Skup) ugyldig. Det opplyser hans advokat Elin Nykaas i Norsk Journalistlag (NJ) til Journalisten. Det er i et brev sendt Skup fredag at hun skriver at oppsigelsen under enhver omstendighet trekkes.

Tirsdag i forrige uke ble det kjent at Heftøy hadde valgt å si opp etter å ha blitt konfrontert av Skups revisor med det som overfor media er beskrevet som manglende dokumentasjon av kostnader, inkludert privat og «ikke-autorisert forbruk».

Feilaktig grunnlag for oppsigelsen

Samme tirsdag innkalte stiftelsen til et pressemøte på Hotell Rosenkrantz i Oslo. Der opplyste Skups styreleder Jan Gunnar Furuly og advokat Dag Drevvatne at Heftøy selv trakk konklusjonen om å si opp fra stillingen etter å ha blitt konfrontert med økonomirotet.

Journalisten skrev i forrige uke at Heftøy hadde signert det som av Skup er karakterisert som et gjeldsbrev samtidig som han bestred beløpets størrelse på 170.000 kroner. Også signeringen av dette dokumentet er nå ifølge Nykaas erklært ugyldig.

– Vi har etterspurt dokumentasjon og nærmere redegjørelse for de kritikkverdige forhold arbeidsgiver hevder foreligger og som Heftøy ble konfrontert med i møte med revisor i forrige uke, uten å ha mottatt det. Uten at det foreligger dokumentasjon for påstandene, kan vi ikke ta stilling til hvorvidt arbeidsgivers fremstilling av saken er korrekt, sier Nykaas.

Hun mener manglende dokumentasjon gjør at Heftøy verken kan ta stilling til saken eller ivareta sin egen interesse. Advokaten sier at arbeidsgiveren må legge fram bevis for at det foreligger krav mot Heftøy.

– Uten at arbeidsgiver fremlegger nødvendig redegjørelse og dokumentasjon, må det konstateres at oppsigelsen og delvis aksept av krav er gitt på feilaktig grunnlag og således ugyldig. Under enhver omstendighet må de trekkes tilbake.

Hevder dokumentasjon er sendt

Skups Jan Gunnar Furuly deler ikke Nykaas’ syn om at motparten ikke har fått dokumentasjon.

– Hun har fått dokumentasjon som består av en liste med transaksjoner på Skups Nordea Visa Business Card, sier Furuly som er inne i en to ukers lønnet permisjon fra Aftenposten for å rydde opp i Skup-skandalen.

Partene skulle egentlig hatt et møte onsdag der ytterligere dokumentasjon skulle fremlegges, men det er nå skjøvet til tidligst neste uke.

– Vi har invitert Jens Egil og advokaten til å se på dokumentasjonen sammen. Hvor mye er nok dokumentasjon på at det er begått underslag?

Furuly sier at Heftøy selv må bidra til å dokumentere manglende bilag, som ifølge Furuly i stor grad består av kontantuttak fra minibanker.

– Hvis Nykaas snakker med sin egen klient vil hun finne ut at det er en rekke urettmessige transaksjoner. Det er mangelen på dokumentasjon og bilag fra sekretariatslederen side som har gjort dette til en sak. Advokatens beste kilde bør være hennes egen klient.

Styreleder Jan Gunnar Furuly i Skup. Foto: Martin Huseby Jensen
Styreleder Jan Gunnar Furuly i Skup. Foto: Martin Huseby Jensen

Arbeidsrettslig avsluttet fra Skups side

Når det gjelder kravet om at oppsigelsen er ugyldig, sier styrelederen at Skup forholder seg til at Heftøy sa opp på frivillig grunnlag 19. april, og at han samme dato underskrev det omtalte gjeldsbrevet med en øvre ramme på 170.000 kroner, et beløp Heftøy riktignok bestrider.

– Slik vi ser det er den arbeidsrettslige siden ved saken avsluttet. Gjeldsbrevet er fullt ut saklig og kan trimmes ned hvis han bidrar, sier Furuly, som karakteriserer kravene slik:

– Det er surrealistisk at han har trukket egen oppsigelse når han har erkjent å ha underslått 43.000 kroner.

Styrelederen sikter til at Heftøy ifølge Skup har erkjent å ha brukt 43.000 kroner til private formål. Ifølge styrelederen betalte Heftøy selv tilbake 24.754,39 kroner til Skups konto den 4. april etter diskusjon med revisor.

– Det er heller ikke bestridt av motparten.

Kunne gitt avskjedigelse

Skups advokat John S. Gulbrandsen fra Bing Hodneland sier at Heftøy selv konkluderte med å si opp etter først å ha blitt konfrontert av revisor og deretter en samtale med Furuly.

– Han velger selv å si opp, først muntlig i en samtale med styreleder, og senere på epost. Han fikk betenkningstid, sier Gulbrandsen.

– Hvordan betrakter dere kravet om at oppsigelsen erklæres ugyldig?

– De forhold som er dukket opp er noe man uansett kunne vurdert en avskjedigelse på bakgrunn av.

Om manglende dokumentasjon hittil sier Gulbrandsen at Skup ikke har hatt noen plikt om å opplyse om dette før korrespondansen kom i gang mellom partene. Også han viser til det planlagte møtet som som ble avlyst.

Skup har gjennomgått transaksjoner for flere år tilbake. SKUPs leder sier at de så langt har avdekket at det også var noe rot i 2013 og 2014, men at hovedmengden av det som er funnet stammer fra 2015.

Nykaas har ikke ønsket å kommentere Skups uttalelser ytterligere utover at hun er overrasket over at arbeidsgiveren anser den arbeidsrettslige delen av saken som avsluttet samtidig som de denne uken innkaller Heftøy til drøftelsesmøte.

Får se politianmeldelse

Sist fredag postla Skup politianmeldelsen mot Heftøy for underslag.

Denne uken skriver Dagens Næringsliv at Skup har engasjert advokat og partner Gulbrandsen hos Bing Hodneland som ny advokat etter Drevvatne. Furuly uttaler til DN at det er skjedd et klimaskifte etter at NJs advokat kom inn i bildet.

– Vi har gått fra åpen dialog til null dialog, sier Furuly til DN.

Til Journalisten sier Heftøys advokat at hun ikke kan svare på hva Furuly mener med det. Hun opplyser at hun har bedt arbeidsgiver om en redegjørelse og dokumentasjon for påstandene fra første stund, uten å ha fått dette.

– Vi har heller ikke mottatt kopi av politianmeldelsen som skal være sendt. Vi håper nå slik redegjørelse og dokumentasjon vil bli fremlagt, sier Nykaas.

Skups advokat Gulbrandsen sier til Journalisten at innsyn i politianmeldelsen vil bli gitt.

Skup i en vanskelig situasjon

Furuly tegner nå et bilde av en gravestiftelse i en svært vanskelig situasjon som har brukt rundt 200.000 kroner på ekstra revisjon og advokatbistand i forbindelse med saken.

– Heftøy sitter også på nøkkelopplysninger om krav mot andre i etterkant av årets Skup-konferanse, sier Furuly, og legger til at Skup heller ikke har kontroll over egen epostkonto.

– Dette er blitt en enorm belastning for Skup økonomisk og ressursmessig.

Han avviser samtidig at neste års konferanse står i fare for ikke å bli gjennomført.

Powered by Labrador CMS