Skup vil lære ledere å lede graverne

Konferansen ligger foran skjema og har flere påmeldte så langt enn ved samme tid i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Mediekrisen er kanskje ikke over, men målt i antall påmeldte til Skup-konferansen i april, ligger de langt foran skjema. Ifølge daglig leder John Bones har de per onsdag 424 påmeldte. Det er fortsatt et stykke opp til de totalt 550 som deltok på konferansen i fjor, men likevel langt flere enn ved samme tid i fjor. 

– Flere redaksjoner har rekorddeltagelse, sier Bones og viser til at TV 2 har meldt på 37 medarbeidere til konferansen. 

Tidligere år har deltagelsen blant lokalavisene vært laber. Det kan synes som om dette er på bedringens vei. Så langt er 30 påmeldte fra 12 forskjellige lokalaviser, men da står Tønsbergs Blad for 9 av dem. 

- Og så satser NRK tungt på å skolere journalister ved distriktskontorene i graveteknikker, og derfor sender de 20-25 journalister fra DK-ene til SKUP. I tillegg til å delta på konferansen, skal de også gå på SKUPs og IJs graveskole i dagene før den starter.

Konferansen gjør stadige grep for å tiltrekke seg nye deltagere, og nytt av året er at det ikke bare er gravejournalistene som skal stimuleres. Også dem som leder de undersøkende journalistene skal kurses. I en tid hvor stadig flere redaksjoner satser på undersøkende journalistikk, mener Skup det er behov for gi mellomlederne og redaktørene økt kompetanse i hvordan å lede denne type journalistisk arbeid. 

– Det er vanskelig å lede journalister, og det er enda vanskeligere å lede graverne. Det er et kompleks arbeid. Blant annet fordi journalisten ofte er i besittelse av større kunnskap enn sine ledere om verktøy og innsynsprosesser, sier Bones. 

Han mener det er få grupper som har så stort behov for kyndig ledelse enn graverne. Faren når man graver i en sak er at tunnelsynet tar over. Nettopp dette er et viktig ledd en leder må ta tak i. Eller å si i fra nå en sak må avskiltes, at det ikke er en sak. 

Det handler ifølge Bones om å lede graveren i riktig retning, om å sørge for at det tydeliggjøres hva de graver etter. 

– Og om lederne ikke behersker verktøyet journalisten bruker, må de i hvert fall vite at de er der og hva de muliggjør. 

Med seg på kurset har Skup fått Siri Gedde-Dahl, Arve Bartnes, Per Arne Kalbakk. Anders Soot Knutsen og Svein Kjølberg som forelesere.

Sistnevnte skal bidra med hvordan saken blir skriveteknisk god. Bones er selv ivrig bruker av datajournalistikk og forteller at han har tatt med seg et råd tidligere Washington Post-redaktør Sarah Cohen en gang sa: – Ikke plag leserne med nerdestoffet ditt. 

Powered by Labrador CMS