Skup-skandalen:

Styreleder Jan Gunnar Furuly i Skup, her under Skup-helgen i begynnelsen av april. Foto: Martin Huseby Jensen
Styreleder Jan Gunnar Furuly i Skup, her under Skup-helgen i begynnelsen av april. Foto: Martin Huseby Jensen

Heftøy har undertegnet gjeldsbrev på 170.000 kroner

Skal likevel ha sagt seg uenig i beløpets størrelse. Skup gransker kredittkortregninger flere år tilbake.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ble det kjent at sekretariatsleder Jens Egil Heftøy i Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (Skup) fratrer stillingen med umiddelbar virkning. Årsaken er at Skup avdekket økonomirot og at knapt 43.000 kroner i private utgifter var ført på regnskapet til stiftelsen.

På et pressemøte tirsdag kveld sa Skups advokat at Heftøy måtte slutte som følge av tillitsbrudd overfor arbeidsgiveren.

Underskrev gjeldsbrev

Onsdag forteller styreleder Jan Gunnar Furuly i Skup til Journalisten at Heftøy har underskrevet et gjeldsbrev på 170.000 kroner. Han understreker samtidig at Heftøy ikke sier seg enig i beløpet.

– Men han sier seg villig til å betale uautorisert bruk, sier Furuly.

Gjeldsbrevet skal inneholde en formulering om at beløp den tidligere sekretariatslederen kan dokumentere er relatert til Skup-arbeidet kommer til fratrekk fra de 170.000 kronene.

– Når vi har gjort ferdig den kvalifiserte gjennomgangen, vil vi være åpne om hva slags utgifter det er snakk om. Men av rettssikkerhetshensyn blir det feil av meg å gå inn på det nå.

– Hvor kommer beløpet på 170.000 kroner fra?

– Det kommer fra en gjennomgang av kredittkortbruken der utgifter i utgangspunktet er ført i Skups regnskaper.

Snakk om private innkjøp

Furuly viser til revisor Kåre Uppstrøm på spørsmål om hvilke tidspunkt beløpene stammer fra, mens revisor Uppstrøm viser tilbake til Furuly på samme spørsmål.

Tirsdag kveld sa Furuly og Uppstrøm at de kun gjennomgår regnskapene tilbake til 1. januar 2015. Onsdag erkjenner Furuly at de vil gå opp økonomien for hele ansettelsesperioden til Heftøy, som strekker seg tilbake til 2009.

– Vi går tilbake i bøkene for å se om det fins lignende ting. Det blir en full gjennomgang av kontoføringer, sier Furuly.

Hittil har Skup og revisoren gjennomgått kredittkortbruken for hele 2014 og 2015. Deler av gjeldskravet gjelder også 2016. Det neste året Furuly sier styret vil gjennomgå er 2013.

– Det er snakk om private innkjøp på Skups kredittkort, sier Furuly, som altså ikke vil spesifisere ytterligere. Han sier at revisor for tidligere avgitte årsregnskap ikke tidligere har anført udokumentert kredittkortbruk.

Heftøy hadde kontakten med revisor

Styrelederen forteller at det var torsdag 7. april, dagen før årsmøtet, styret fikk den første revisjonsberetningen fra revisorselskapet Baker, Tilly & Grimsrud. Styret hadde på et tidligere styremøte, 18. mars, godkjent årsberetningen, men da uten at det forelå noen rapport eller beretning fra revisor.

– Vi gjorde et midlertidig vedtak av årsresultatet i påvente av revisjonsberetningen, sier Furuly om vedtaket 18. mars.

Revisor Uppstrøm sier at styret først behandler regnskapet før det kan sendes revisjon.

Furuly sier det ikke er tilfredsstillende at revisjonsberetningen kom så sent som dagen før årsmøtet.

– Det vi hadde fått tidligere var løypemeldinger som viste seg å være ukvalifisert. Det var tungt å starte den dagen og vi i styret hadde en lang debatt om hva som kunne ha skjedd.

Setter ut regnskapet

Furuly viser også til at revisor rapporterte direkte til Heftøy tidligere enn torsdag 7. april, men at denne informasjonen altså ikke kom styret for øre før denne datoen.

– Vi bestemte allerede den torsdagen at vi skal sette ut regnskapsføringen til et byrå i fremtiden.

Skup hadde ikke levert den varslede politianmeldelsen da Journalisten var i kontakt med Furuly i 12-tiden onsdag.

Får bistand fra NJ

Sekretariatsleder Torbjørn Brenna i Norsk Journalistlag (NJ) sier at Heftøy har bedt om bistand som medlem av fagforeningen, og bekrefter at de vil yte den bistanden.

Heftøys advokat Elin Nykaas hadde ikke mulighet til å kommentere saken overfor Journalisten onsdag ettermiddag.

Journalisten har sendt gjentatte forespørsler til sekretariatslederen de siste to dagene uten å få svar.

Powered by Labrador CMS