PFU-felte skulker merking

I fire av ti tilfeller er det umulig å se at nettartikler er felt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I førti prosent av nettartiklene som er felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) siden 2007 er det ikke opplyst om fellelsen. Det viser en oversikt laget av Datatilsynets tjeneste slettmeg.no, som blant annet gir råd om sletting og retting av personopplysninger publisert på internett.

Av 62 artikler er 26 ikke tilgjengelige lenger, 11 merket med dom fra PFU, mens 25 ikke er merket. Det er dessuten store variasjoner i hvor godt synlig PFUs logo og uttalelse er i sakene som er merket.

Tilsynets oversikt viser ikke i hvor stor grad sakene er endret/rettet etter fellelsen. Stikkprøver Journalisten har foretatt viser at mange av de 26 umerkede ikke er oppdatert etter PFUs behandling, noe som tyder på at de fortsatt har sin opprinnelige form.

Her er en oversikt over de umerkede artiklene slettmeg.no har funnet.

Flest fra Dagbladet

Oversikten viser at Dagbladet står for det høyeste antallet umerkede nettartikler (fire). Sjefredaktør Lars Helle peker på at det er de som oftest blir innklaget til PFU, og at det derfor ikke er unaturlig. Han understreker at de vanligvis prøver å følge PFUs retningslinjer. Det kan være forglemmelser eller tekniske årsaker som gjør at noen saker ikke er merket på nett.

– Det hender vi glemmer noe enkelte ganger, men da får vi vanligvis en henvendelse.

Helle synes ikke forglemmelsene er en alvorlig sak.

– Jeg tror «slettmeg» har større problemer i andre deler av nettsfæren.

– Undergraver selvjustisen

Fagmedarbeider Gunnar Bodahl-Johansen ved Institutt for Journalistikk ser flere grunner til at så mange nettartikler ikke merkes slik PFUs prinsipputtalelse om rettelser på nett fra 2007 krever. Den slår blant annet fast at det er god skikk å merke nettartikler som er felt i PFU med logo og uttalelse eller lenke til denne.

– Jeg tror det har med slendrian i redaksjonene å gjøre, men du kommer ikke utenom å tenke at det også kan skyldes mangel på respekt for PFU, for selvjustisen og manglende forståelse for dens grunnlag – den solidaritet som vi i fellesskapets navn har bestemt at vi skal opptre med.

Uansett årsak, frykter Bodahl-Johansen at unnlatelsene er med på å undergrave selvjustisen. Han peker på at de som har innklaget artiklene har en interesse av at PFUs fellelse blir gjort kjent, og advarer mot å ta for lett på dette.

– Hvis ikke vi tar dette på alvor, rasler myndighetene med sabelen, advarer han.

Sterkere forpliktelse

Bodahl-Johansen mener pressen i utgangspunktet har en klar nok instruks gjennom prinsipputtalelsen, men at det kan bli nødvendig å ta med oppfordringen i PFUs vedtekter.

– Jeg mener prinsipputtalelsen inneholder alle de elementene som er nødvendig og gir konkrete anvisninger. Men hvis den ikke tas alvorlig, mener jeg at man må lage en sterkere forpliktelse ved å nedfelle den i vedtektene.

Powered by Labrador CMS