Tar avstand fra Haugsgjerds versjon

Full krangel om kompetanselekkasjen i Aftenposten.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Tillitsvalgte i Aftenposten reagerer sterkt på følgende uttalelse fra sjefredaktør Hilde Haugsgjerd, gjengitt i Journalistens nettsak om sluttpakker og kompetansetap i Schibsted Norges mediehus:

– Redaksjonsklubben fikk gjennomslag for at alle skulle tilbys sluttpakker, at vi ikke skulle bruke såkalte styrte pakker. Da søknadene var kommet inn, sa vi ja til klubbens ønske om at alle som hadde søkt skulle få innvilget sin søknad. Dette er bakgrunnen for at Aftenposten har mistet noen skrivende journalister med en kompetanse som vi trenger å erstatte.

Lederen av Aftenpostens redaksjonsklubb, Knut A. Nygaard, avviser at klubben har gitt uttrykk for et ønske om at alle søkerne skulle få innvilget sluttpakke.

– Dette er et utidig forsøk på å gi klubben skylden for kompetanselekkasjen. Det eneste vi har sagt er at sluttpakketilbudet skulle være åpent, til alle.

Kunne si nei

Nygaard siterer fra sluttpakketilbudet som gikk ut fra ledelsen 5. november:

“Vi gjør oppmerksom på at Aftenpostens ledelse kan si nei til søknader fra medarbeidere med nøkkelkompetanse. Svar på om du får ja eller eventuelt nei til din søknad om sluttpakke får du senest 22. november.”

– At ingen fikk nei er utelukkende ledelsens ansvar og avgjørelse. Det er ikke Aftenposten redaksjonsklubb som har drevet med nedbemanning, sier Nygaard.

Reaksjonen blant de tillitsvalgte førte til et oppklaringsmøte mellom Haugsgjerd og Nygaard midt på dagen fredag.

– Jeg tror ikke vi er uenige, sier Haugsgjerd i etterkant av møtet.

- Uttrykte meg upresist

– Vi er enige om hva som har vært de formelle avtalene våre. Det er riktig at ledelsen hadde mulighet til å si nei til sluttpakke for enkeltpersoner med nøkkelkompetanse. Det burde jeg sagt i intervjuet med Journalisten. Jeg uttrykte meg upresist om dette. Når vi så sto med den konkrete listen over sluttpakkesøkerne syntes både klubben og ledelsen at det var vanskelig å si nei til noen og ja til andre av søkerne. Den konklusjonen kom vi også til i ledelsen.

– Så det faktum at et antall godt kvalifiserte medarbeidere nå har sluttet skyldes ikke dårlig kommunikasjon eller en misforståelse om eventuelle avslag på sluttpakkesøknader?

– Nei, dette er en fjær som er blitt til ti høns. Vi har nå i hovedsak søkt etter medarbeidere med spisskompetanse på digitalområdet. Det var to i den kategorien blant dem som søkte og fikk innvilget sluttpakke i redaksjonen. Og så var det så mange sluttpakkesøkere at det ga oss rom for å ansette også enkelte nye medarbeidere med annen, journalistisk spisskompetanse.

Var ikke involvert

Nygaard understreker at redaksjonsklubben ikke på noe tidspunkt var involvert i selve søknadsprosessen for sluttpakker.

– Det var ledelsen administrerte den. Dermed har vi heller ikke lagt noe press i forhold til enkeltmedlemmer.

I diskusjonen om nedbemanning og sluttpakker har det vært noe ulike signaler på høyt tillitsvalgtnivå i Schibsted Norge. Nestleder i Bergens Tidendes redaksjonsklubb, Dag Idar Tryggestad, uttalte følgende i Journalistens papirutgave nr. 15 i oktober:

– Det vil være en krigserklæring mot klubben hvis det ender med at mange medarbeidere ikke får gå.

Bakgrunnen var at redaksjonsledelsene i Schibsteds mediehus ønsket å ha mulighet til å avslå sluttpakkesøknader fra medarbeidere med nøkkelkompetanse.

- Lett å gjennomskue

– Poenget var at vi tok utgangspunkt i et definert antall stillinger i BT. Bedriften gikk ut og sa at så og så mange måtte ta sluttpakke. Vi har utelukkende fokusert på å være med på å nå målene. Men målene viste seg å ikke være absolutte. Det viktige for bedriften var at folk i gitte funksjoner sluttet. Det var ikke vanskelig å gjennomskue.

Tryggestad minner om at det er redaktørene, og ikke klubbene, som har definert de omfattende kuttbehovene.

- Om redaktørene er kommet til at de har godt for langt, er det bra.

Powered by Labrador CMS