F.v. Øystein Næss, personal- og informasjonssjef i VG og sjefredaktør Bernt Olufsen på et allmøte i forbindelse med nedbemanninger i 2006. Arkivfoto: Birgit Dannenberg
F.v. Øystein Næss, personal- og informasjonssjef i VG og sjefredaktør Bernt Olufsen på et allmøte i forbindelse med nedbemanninger i 2006. Arkivfoto: Birgit Dannenberg

Alle tyr til sluttpakker

Undersøkelse om nedbemanning i mediebedriftene.

Publisert Sist oppdatert

Det er forskerne Ruth Rørvik og Torstein Meheim ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) som har gjennomført undersøkelsen. SNF er tilknyttet Norges Handelshøyskole i Bergen.

De to har sett nærmere på drivkreftene bak og gjennomføringen av nedbemanningsprosesser i Dagbladet, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Dagens Næringsliv, NRK og TV 2 i 2008 og våren 2009.

70 prosesser

Funnene er presentert i SNF-rapporten «Nedbemanning og omstilling i store norske mediebedrifter – drivkrefter, trender, utfordringer.»

Norsk Journalistlag har i alt vært involvert i 70 nedbemanningsprosesser siden finanskrisen slo inn høsten 2008. Undersøkelsen er ifølge NHHs internavis Paraplyen basert på intervjuer med ledere og fagforeningstopper våren 2009, og studier av alt fra årsrapporter til avisartikler.

Pakketilbud

Av funnene går det fram at alle de undersøkte medievirksomhetene benyttet sluttpakketilbud i de aktuelle nedbemanningene. Alle utenom TV 2 tilbød Avtalefestet pensjon (AFP) med gavepensjon. TV 2 hadde ingen ansatte som var aktuelle for AFP.

TV 2 var også den eneste bedriften som benyttet ekstern konsulent til å lede selve nedbemanningsprosessen. Resten av mediebedriftene hadde internt styrte prosesser. Flere av de intervjuede i bedriftene viste til dårlige erfaringer fra tidligere forsøk med å la konsulenter styre nedbemanningsprosesser.