Kristin Monstad Lund, redaksjonssjef i Tønsbergs Blad.
Kristin Monstad Lund, redaksjonssjef i Tønsbergs Blad.

Gransker Smiths Venner

Tønsbergs Blad med omfattende kartlegging av pengestrømmene og selskapsstrukturene til lederne for omstridt menighet.

TB har i en årrekke gransket og omtalt de økonomiske disposisjonene til Smiths Venner og dens ledere. Tirsdag startet avisa en ny runde, i form av en ti siders reportasje i papirutgaven og fyldig dekning på nett.

– Vi kommer i alle fall til å skrive om dette resten av uka, sier redaksjonssjef Kristin Monstad Lund, som har ledet arbeidet og koordinert stoffet fra journalistene Lars Døvle Larssen og Vegar Vatn.

Oppsigelser og heiarop

Ved lunsjtider tirsdag var det ifølge redaksjonssjefen kommet et par oppsigelser fra abonnenter i menigheten. Men også en god del heiarop fra samme hold og fra vanlige lesere.

Samtidig som Smiths Venner har bygget opp et gigantisk, kommersielt konferansesenter på Brunstad i Stokke har også menighetstoppenes private velstand økt påfallende, ifølge TB. Avisa presenterer detaljerte oversikter over selskapsstrukturer og pengestrømmer knyttet til de to topplederne Kåre Johan Smith og Bernt Aksel Larsen.

Lukkede dører

I en kommentarartikkel i dagens utgave skriver Monstad Lund:

“God journalistikk handler om å utfordre politisk, økonomisk og religiøs makt. Særlig når maktutøvelsen foregår bak lukkede dører. Det er årsaken til at Tønsbergs Blad har fulgt pengestrømmene knyttet til Smiths Venners ledelse”.

Avisa har samarbeidet med kolleger i Nederland, Sveits, Kypros og Dubai for å få ut det lille som er av offentlig informasjon om selskapenes regnskaper og eiere i disse skatteparadisene. Monstad Lund uttrykker frustrasjon over at hovedpersonene har lukker seg, trenert og tåkelagt som best de kan. Det mener hun er mønsteret i forbindelse med TBs graveprosjekter.

Ingen ulovligheter

– Har dere tidligere eller nå avdekket ulovligheter knyttet til Smiths Venner?

– Nei, det har vi ikke. Vi har ikke påvist at det har foregått noe kriminelt. Men vi har brukt mye ressurser på å kartlegge selskapsstrukturene. Vi har sett på ledernes omfattende bruk av skatteparadiser og hvordan de har finansiert kjøpet av et luksuriøst landsted i Blindleia på Sørlandet. Vi kan dokumentere at de har brukt dugnadsungdom både i menigheten og i de private selskapsimperiene. Når det gjelder det siste må jeg understreke at ledelsen sier at ungdommen blir lønnet når de jobber for deres selskaper utenfor menigheten.

Gullkalv-dans

Smiths Venner reagerte sterkt også i 2006 da to av TBs journalister, Dennis Ravndal og Lars Døvle Larssen, kartla bevegelsens økonomiske ressurser. Satsingen førte til Skup-rapporten ”Dansen rundt gullkalven”.

– Hvis dere ikke har avdekket konkrete ulovligheter, kan du da forstå at menigheten reagerer reagerer negativt på TBs årelange fokus på Smiths Venner?

– Ja, men dette handler ikke om menighetens medlemmer og trosgrunnlag deres. Det er ledelsen med Smith og Larsen i spissen TB har satt søkelyset på, og hvordan de har bygd opp sin private velstand. Samtidig har vi gitt mye plass til tilsvar og kommentarer fra lederne, understreker Monstad Lund.

Anonyme kilder

Hun forteller at det har vært ekstremt vanskelig å finne kilder blant de 30.-40.000 medlemmene i menigheten. Flere har imidlertid kontaktet TB etter en større sak i fjor høst med fokus på ledelsens virkemidler for å få menigheten til å grave dypt i lommeboka. Avisa intervjuer et par av dem anonymt. Ifølge TB reiser mange medlemmer spørsmål ved det de opplever som et voldsomt pengejag i form av kollekt og dugnadsarbeid, samtidig som de ser at ledelsen omgir seg med privat velstand.

– De våger ikke stille kritiske spørsmål internt og det er utenkelig å stå fram i avisa. Derfor er det ekstremt viktig at vi går inn i den typen saker.

Truer med etterspill

Smith og Larsen solgte selskapet Kraakstad Invest til private aktører. Smith og Lund eide 50 prosent hver, ifølge den nye styrelederen i Kraakstad Invest, Per Gunnar Rymer. TB skriver at Rymer ikke har ønsket å svare på spørsmål om selskapet.

I en epost til journalistene truer Rymer ifølge TB med etterspill dersom de publiserer uriktige opplysninger.

Rymer er også styreleder i Samfunnsforlaget, som utgir Vestfold Blad. Ifølge Monstad Lund er den største aksjonæren i gratisavisa en person som er medlem av menigheten. Etter å ha kjøpt seg opp i 2012 eier Rymer nå en tredel av aksjene i utgiverselskapet.

I kommentaren skriver TBs redaksjonssjef at det er overraskende å måtte forklare en pressemann hvorfor private selskaper har offentlighetens interesse.

– Ingen forbindelse

Rymer sier til Journalisten at Kraakstad Invest er et privat selskap som ikke lenger har noen forbindelse til Smiths Venner.

– Kraakstad Invest er kjøpt av helt andre interesser som ikke har noe å gjøre med Smiths Venner. Vi leverer offentlige regnskaper i tråd med loven, men har ikke noen plikt utover det til å gi opplysninger.

– Så du er ikke på noen måte tilknyttet Smiths Venner?

– Nei, jeg er ikke medlem eller på noen annen måte engasjert der. Vi har full respekt for at TB stiller spørsmål om Smiths Venners økonomi, men min jobb er å ivareta Kraakstad Invests interesser. Vi er et privat selskap som ikke har noen offentlig interesse og derfor har vi heller ikke svart på TBs spørsmål. Spørsmålene går på de tidligere eierne og må derfor rettes dit.

Utspring

Monstad Lund repliserer at Kraakstad Invest langt fra er ute av Smiths Venner-ledelsens sfære.

– Kåre Johan Smiths sønn er fortsatt styremedlem i Kraakstad Invest, og familien til Bernt Aksel Larsen sitter i styret for datterselskapet Tronderøya AS, som eier luksuslandstedet i Blindleia. For øvrig synes jeg det er komisk at Rymer, som styreleder for en avis, fortsetter å hevde at et selskap ikke har offentlighetens interesse fordi selskapet er privat. Det må også understrekes at Smith og Larsen hele tiden har hevdet at dette selskapet ikke har noe med menigheten å gjøre, så her går det litt i ball for Rymer.

 

Powered by Labrador CMS