Finansavisen:

Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen avviste sekretariatets aksept for at korrupsjonspåstanden var en 'karakteristikk' som ikke krevde samtidig imøtegåelse. Foto: Kathrine Geard
Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen avviste sekretariatets aksept for at korrupsjonspåstanden var en "karakteristikk" som ikke krevde samtidig imøtegåelse. Foto: Kathrine Geard

Skyldte på sommerstress

Avisen felt på alle punkter for omtalen av Goodtech.

Publisert Sist oppdatert

Finansavisen omtalte i sommer korrupsjon i et svensk datterselskap av Goodtech ASA. Styreleder Stig Grimsgaard Andersen fikk fullt gjennomslag i Pressens faglige utvalg for sin klage på omtalen.

VVP 4.4

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

Avisens påstand om at Goodtech “gjennomsyres av korrupsjon” ble felt for manglende faktagrunnlag:

«Den åpenbare tolkningen av en slik karakteristikk, er at selskapet er preget av ulovlig virksomhet, mens det i realiteten dreier seg om en mindre del av virksomheten», het det i forslag til PFU-vedtak. Dermed ble Finansavisen felt for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.4 og kravet om dekning for titler og ingress.

Tilsvaret fra Goodtech ble liggende i redaksjonen i hele 12 dager før det kom på trykk. Finansavsien har i tilsvarsrunden unnskyldt seg med stor pågang og mange sommervikarer, men PFU avfeide denne forklaringen som uholdbar.

Sekretariatets forslag om ikke å felle avisen for ikke å ha gitt adgang til samtidig imøtegåelse for korrupsjonsanklagen, men utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen var ikke enig og fikk utvalget med seg.

Konklusjon: Finansavisen brøt god presseskikk.

(Journalisten.no titlet først denne saken “Skyldte på sommervikarer”. Redaksjonen i Finansavisen har bedt om en rettelse siden man ikke under klagerunden har lagt skylden på vikarene. Det var heller ikke et tiltenkt budskap i vår overskrift, men vi ser at den kan misforstås. PFUs sekretariat gjenga Finansavisen slik i sakspapirene der man drøfter at det tok 12 dager å få Goodtechs svar på trykk:

«Finansavisen [viser] til at det skyldes menneskelig feil i redaksjonen i en tid med mye sommervikarer og stor pågang. Avisen opplyser at man har lav terskel for å sette leserbrev på trykk og mener ellers at klager burde sendt purremail da innlegget ikke kom på trykk, i stedet for å vente i halvannen uke.»)

 

 

 

Powered by Labrador CMS