Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen avviste sekretariatets aksept for at korrupsjonspåstanden var en
Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen avviste sekretariatets aksept for at korrupsjonspåstanden var en "karakteristikk" som ikke krevde samtidig imøtegåelse. Foto: Kathrine Geard

Skyldte på sommerstress

Avisen felt på alle punkter for omtalen av Goodtech.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Finansavisen omtalte i sommer korrupsjon i et svensk datterselskap av Goodtech ASA. Styreleder Stig Grimsgaard Andersen fikk fullt gjennomslag i Pressens faglige utvalg for sin klage på omtalen.

VVP 4.4

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

Avisens påstand om at Goodtech “gjennomsyres av korrupsjon” ble felt for manglende faktagrunnlag:

«Den åpenbare tolkningen av en slik karakteristikk, er at selskapet er preget av ulovlig virksomhet, mens det i realiteten dreier seg om en mindre del av virksomheten», het det i forslag til PFU-vedtak. Dermed ble Finansavisen felt for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.4 og kravet om dekning for titler og ingress.

Tilsvaret fra Goodtech ble liggende i redaksjonen i hele 12 dager før det kom på trykk. Finansavsien har i tilsvarsrunden unnskyldt seg med stor pågang og mange sommervikarer, men PFU avfeide denne forklaringen som uholdbar.

Sekretariatets forslag om ikke å felle avisen for ikke å ha gitt adgang til samtidig imøtegåelse for korrupsjonsanklagen, men utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen var ikke enig og fikk utvalget med seg.

Konklusjon: Finansavisen brøt god presseskikk.

(Journalisten.no titlet først denne saken “Skyldte på sommervikarer”. Redaksjonen i Finansavisen har bedt om en rettelse siden man ikke under klagerunden har lagt skylden på vikarene. Det var heller ikke et tiltenkt budskap i vår overskrift, men vi ser at den kan misforstås. PFUs sekretariat gjenga Finansavisen slik i sakspapirene der man drøfter at det tok 12 dager å få Goodtechs svar på trykk:

«Finansavisen [viser] til at det skyldes menneskelig feil i redaksjonen i en tid med mye sommervikarer og stor pågang. Avisen opplyser at man har lav terskel for å sette leserbrev på trykk og mener ellers at klager burde sendt purremail da innlegget ikke kom på trykk, i stedet for å vente i halvannen uke.»)

 

 

 

Powered by Labrador CMS