Sovet i timen?

Publisert Sist oppdatert

Medieforsker Sigurd Høst sier i et intervju med journalist Terje I. Olsson på journalisten.no at det bør opprettes en «sovet i timen-pris» for «lokalaviser som har oversett store saker i sitt distrikt».

Det er Terra-saken som er utgangspunktet. I en annen sak på journalisten.no forteller journalist Morten Hofstad i Finansavisen hvordan har arbeidet med å få hull på det som i løpet av de siste ukene har utviklet seg til en gigantisk finansskandale. Hovedrollene innehar fire nordlandskommuner, hvorav to i vårt avisområde, og etter hvert også fire kommuner på Vestlandet/Sørlandet, et meklerhus som nå er konkurs og dets eiere, og en amerikansk storbank.

Det Olsson, og Høst, vil ha fram, er at det var vi, Rana Blad, som burde ha rullet opp denne saken. Det var vi som burde ha hatt skupet. Men vi sov i timen. Vi gjorde ikke en god nok jobb. Sannsynligvis fordi vi «lever for tett med den lokale makteliten» og dermed ikke er kritiske nok til det de sier og gjør. Vi fikk endatil tips om saken uten å reagere.

Jeg synes «sovet i timen-prisen» er en lite konstruktiv idé. Skulle den likevel bli opprettet, håper jeg også hovedstadsavisene og øvrige riksdekkende medier får anledning til å bli kandidater til prisen. For det er vel ikke slik at de riksdekkende mediene til enhver tid avdekker alt som er kritikkverdig i riket? Eller, for å være hyggelig og begrense deres «ansvarsområde» – alt som er kritikkverdig i hovedstaden og i statsforvaltningen?

Så snakkes det om tette bånd til makteliten. Da ser jeg for meg journalistene i Stortingets Presselosje som skåler og fester med sine kilder. Jeg ser for meg journalister i riksmedia i bryllup og på bursdagsfester til sentrale maktmennesker, det være seg politikere, næringslivsfolk, børsspekulanter, kongelige…

Tette bånd til makteliten? Bare i lokalsamfunn?

Ja, vi ble oppringt av daværende kommunestyrerepresentant i Hemnes, Øysten Meier Johannessen, Samfunnspartiet, før saken skulle opp til behandling i Hemnes kommunestyre i slutten av juni. Ja, vi sjekket med ordfører/rådmann og vi skrev en sak om at et flertall i kommunestyret sa ja til å omplassere de mye omtalte konsesjonskraftmidlene til det som siden viste seg å være høyrisikable amerikanske fonds. På det tidspunktet hadde Rana kommune, administrativt, allerede inngått den nye avtalen med Terra Securities. Når Meier Johannessen sier at vi, Rana Blad, kunne ha reddet kommunene, så snakker han skikkelig tull.

Og hva gjorde han, som ansvarlig kommunestyrerepresentant i Hemnes? Annet enn å ringe Rana Blad? Tok han kontakt med Fylkesmannen for å varsle? Gjorde han, som folkevalgt, noe selv for å berge kommunen sin?

Øystein Meier Johannessen har i flere år drevet en systematisk trakassering av Rana Blad, journalisten som har Hemnes kommune som ansvarsområde og meg som ansvarlig redaktør. Sist møtte jeg ham i Forliksrådet, der han krevde 500.000 kroner i oppreisning og positiv omtale av ham selv i avisa, på bakgrunn av en skrivefeil i en sak som omhandlet ham. Han tapte selvsagt.

Slikt er en del av gamet for ei lokalavis og ikke noe vi har ønsket å gjøre noe nummer av. Poenget i denne sammenhengen er at tipseren så til de grader selv har sørget for å svekke sin troverdighet.

For all del – det hadde vært artig å grave fram Terra-saken i all sin velde. Det har vi ikke gjort. Men vi har sannelig bidratt. For det var jo i Rana Blad finansavisjournalisten fant saken den 5. oktober. Da ble Hemnes kommunestyre informert om garantikravene som hadde begynt å rulle inn som følge av finanskrisen i USA og de vedtok at dette engasjementet skulle de ut av snarest.

Finansavisens journalist skal ha all ære av at han faktisk leser lokalaviser og fanger opp gode saker. Jeg har merket meg at han var den eneste av riksmedienes mange skarpskodde finansjournalister som gjorde nettopp det. Og ikke nok med det – Finansavisen fikk være alene om saken på riksplan i dagevis etter at de publiserte sin første sak i slutten av oktober.

Så ikke de andre mediene saken og dens dimensjoner? Sov de i timen?

Jeg tror juryen for en eventuell framtidig «sovet i timen-pris» ikke vil finne Rana Blad verdig til prisen, i alle fall ikke for Terra-saken.

Som redaktør er jeg stolt av den jobben våre journalister har gjort de siste ukene i en sak som har utviklet seg med rekordfart, til tider har vært svært uoversiktlig og bare har blitt mer og mer omfattende.

Powered by Labrador CMS